Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken

4 september 2001 Nr. 01/152

CAO-fondsen vooral besteed aan scholing en werkgelegenheid

De fondsen die op basis van CAO-afspraken zijn gevormd, worden voor tweederde deel besteed aan scholing en werkgelegenheid. Van het restant wordt het merendeel besteed aan zaken als de uitvoering van de CAO, arbeidsomstandigheden en kinderopvang.

Dit blijkt uit de monitor "Sociale fondsen financieel bezien" van de Arbeidsinspectie die minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Arbeidsinspectie verrichtte een inventariserend onderzoek naar de inkomsten, uitgaven en reserves van alle 55 grote sociale fondsen (die elk betrekking hebben op meer dan 5.000 werknemers) die door de overheid algemeen verbindend zijn verklaard. Zij deed dit op basis van de financiële jaarverslagen over 1999.

In de 55 onderzochte fondsen ging in 1999 ruim een miljard gulden om. De belangrijkste baten zijn de premies die werkgevers aan de fondsen afdragen. Het betreft hier 88% van alle baten. Het jaar 1999 werd afgesloten met een positief saldo van ruim 25 miljoen gulden. Hierdoor is de totale reserve van de 55 sociale fondsen gegroeid naar ruim 1,7 miljard gulden.

Deel: ' CAO-fondsen vooral besteed aan scholing en werkgelegenheid '
Lees ook