Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

Steen en glas is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

20-02-2003

Werkgevers beton: geen loonsverhoging en geen verlenging vut

Cao-onderhandelingen betonindustrie beginnen slecht

De werkgevers in de betonindustrie hebben vandaag, tijdens de eerste onderhandelingsronde gemeld geen structurele loonsverhoging te willen geven. Daarnaast willen zij de vut in de huidige vorm niet voortzetten. CNV Steen en glas vraagt 2,5 procent plus een eenmalige uitkering van 250 euro.

De bond is uitermate teleurgesteld over de opstelling van de werkgevers. Te meer daar zij nog niet wilden ingaan op allerlei inhoudelijke punten, zoals herintreding van (langdurig) zieke werknemers, verbetering van de arbeidsomstandigheden en invoering van een systeem van functieclassificatie.
Een ander probleem is dat de bond al jaren pleit voor omzetting van de vut in een prepensioenregeling. Door getraineer van werkgeverskant zijn de kosten van de huidige vut en het nieuwe prepensioen behoorlijk opgelopen. Dit legt een flink beslag op de toch al kleine loonruimte. De kans op een akkoord over de nieuwe cao voor de 8.500 werknemers acht CNV Steen en glas hierdoor ver weg.

Overigens heeft CNV Steen en glas buiten de cao-onderhandelingen om wel bereikt dat de werkgeversorganisatie BFBN de aangesloten bedrijven heeft gewaarschuwd tegen eenzijdige afschaffing van de premiespaarloonregeling. In deze bedrijfstak hebben ondernemingen de regeling in een aantal gevallen eenzijdig afgeschaft, hetgeen door de Wet op de ondernemingsraden is verboden. De werkgevers zijn verplicht instemming te vragen aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Nadere inlichtingen:

Gert Jan den Besten (cao-onderhandelaar CNV Steen en glas) 026 - 4955322
Jan Immerzeel (persvoorlichting)
0030 - 6348241

Deel: ' Cao-onderhandelingen betonindustrie beginnen slecht '
Lees ook