Nederlandse Vereniging van journalisten

CAO-onderhandelingen vastgelopen!

(CAO Nieuwsbrief 5)

De onderhandelingsruimte van de werkgevers gaat niet ver genoeg om tot een bevredigend akkoord te komen. De NVJ is redelijk waar het om de structurele loonsverhoging gaat, maar de tegemoetkoming van de werkgevers is minimaal. De werkgevers gaan terug naar het NDP-bestuur om te bespreken of hun mandaat opgerekt kan worden.

Wederom gingen de onderhandelingen gisteren over de wens van de werkgevers om het loongebouw aan te passen. Al vanaf de eerste onderhandelingsronde heeft de NVJ aangegeven dat over alles te praten valt, maar dat het niet de bedoeling is om tijdens deze CAO-onderhandelingen het salarisgebouw overhoop te halen. Een goede discussie hierover heeft meer tijd nodig en hoort dus thuis in een paritaire werkgroep. Het oprichten van deze werkgroep is twee jaar geleden ook al afgesproken, maar daar hebben de werkgevers geen gebruik van gemaakt. De NVJ is van mening dat de journalisten daarvan niet de dupe mogen worden.

De werkgevers willen een keiharde garantie dat het loongebouw volgend jaar al veranderd wordt. Zij stellen voor om de periodieke verhogingen vanaf 1 januari aanstaande maar voor 50% toe te kennen. Het overige deel zou afhankelijk worden van de uitkomsten van de paritaire commissie. De NVJ vindt dit onbespreekbaar omdat een paritaire commissie geen kans van slagen heeft als vooraf al voorwaarden opgelegd worden.

De werkgevers blijven tevens vasthouden aan het standpunt dat alle dagbladjournalisten dit jaar al een loonsverhoging hebben ontvangen door de periodieke verhoging. Door de hulp van de redactiecommissies blijkt uit een inventarisatie dat een ruime meerderheid van de dagbladjournalisten geen periodiek meer ontvangt. Zij zitten aan het plafond van de salarisschalen of ontvangen een
vut/prepensioen-uitkering. Een extreem lage loonsstijging zorgt voor een groot koopkrachtverlies voor heel veel collega's.

De werkgevers laten binnen een week weten of het nog zin heeft om voor de zomer verder te onderhandelen.

Nico Goebert - De Volkskrant (voorzitter), Eric van Dorst - Limburgs Dagblad, Gerard den Elt - Algemeen Dagblad, Bert de Jong - Leeuwarder Courant, Paul Steenhuis - NRC Handelsblad, Emanuel Naaijkens - Brabants Dagblad, Gerda Rijpkema - Dagblad De Limburger, Linda Lemmens
- NVJ (secretaris) en Marijke Wilms - NVJ (secretaresse)
Voor reacties: dagblad@nvj.nl

Deel: ' CAO-onderhandelingen dagbladpers vastgelopen '
Lees ook