FNV BONDGENOTEN

Onderhandelingen toursector opgeschort

FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond hebben de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de tienduizend werknemers in het besloten busvervoer opgeschort. Bij de derde ontmoeting beperkte de werkgeversvereniging KNV de onderhandelingsruimte tot 5 voor twee jaar. Dat is al niet genoeg om de lonen op peil te houden, laat staan dat nog een inhaalslag mogelijk zou zijn. In het beroepsgoederenvervoer en openbaar vervoer zijn de brutolonen veel aantrekkelijker. Ze liggen 400 a 600 gulden per maand hoger. De bedrijfstak klaagt steen en been over het chauffeurstekort. ~Maar dat zijn kennelijk maar krokodillentranen,~ zegt FNV-onderhandelaar Co van den Berg. Volgens hem was de KNV-delega tie in het afgelopen najaar nog van plan, loon- en arbeidsvoorwaarden structureel te verbeteren. Maar nu er boter bij de vis moet worden ge daan, heeft de KNV-delegatie nog niet eens het mandaat om op de loon eis van 3,5 per jaar in te gaan. Wel kunnen de werknemers loonruimte verdienen door meer flexibilisering, maar die is in de toursector al maxi maal. Behalve verbetering van de primaire beloning en de onregelmatig heidstoeslagen wil FNV Bondgenoten een betere betaling van overuren en de verplichting voor werkgevers in het pendelvervoer, om de chauf feurs in een hotelkamer te laten overnachten. In de eerste maand van maart gaan FNV en CNV hun leden raadplegen. Onderhandelaar Van den Berg vindt het nog te vroeg om over acties te spreken, maar hij sluit ze ook niet uit.


08 feb 99 16:36

Deel: ' CAO-onderhandelingen toursector opgeschort '
Lees ook