Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

CAO-overleg DHZ-branche zit nu al vast!

U bent inmiddels op de hoogte van de trage gang van zaken in de aanloop naar de CAO-onderhandelingen voor de Doe-Het-Zelf-branche. Uiteindelijk heeft het eerste overleg op 24 april 2002 plaatsgevonden. In dit overleg heeft de Dienstenbond CNV haar wijzigingsvoorstellen toegelicht. De werkgevers hebben geen enkel wijzigingvoorstel ingediend.
In het tweede overleg hebben de werkgevers een groot gedeelte van onze voorstellen van tafel geveegd, zonder daarbij een duidelijke reden aan te geven. Daarnaast kwamen zij met een loonbod van 2,2% op 1 juli 2002 en op 1 januari 2003 met een vakantiedag erbij. Wanneer dit bod een begin van de onderhandelingen zou zijn dan is er nog niet veel aan de hand. De bonden hebben dan ook aangegeven dat zij dit bod natuurlijk niet accepteren. De werkgevers gaven daarop aan dat zij geen verdere ruimte hebben en eerst moesten overleggen met hun achterban. De bonden zouden dan begin juli (!) weer worden uitgenodigd.

De Dienstenbond CNV heeft echter op 13 maart 2002 de voorstellen aan de werkgevers toegestuurd, onze collegas van FNV Bongenoten hadden dit al op 5 maart 2002 gedaan. De werkgevers waren dus al vroeg op de hoogte van onze voorstellen.

De werkgevers weten inmiddels dat de gemiddelde CAO-verhoging in de detailhandel tussen de 3,25 en 3,5% zit. Om dan aan te komen met een onderhandelingsruimte van 2,2% en een beetje is op zn zachtst gezegd niet bijster slim. De werkgevers weten inmiddels wat een fatsoenlijke CAO kost en hebben tijd genoeg gehad om met een ruimer mandaat van hun achterban te komen. De bonden hebben de werkgevers daar op gewezen. De werkgevers konden niet tegen onze opbouwende kritiek en werden boos. Kwaad gaven zij aan dat zij niet verder met ons wensen te onderhandelen.

Wij hebben met FNV Bondgenoten afgesproken dat wij gezamenlijk met onze kaderleden bespreken wat wij nu verder gaan doen. Wanneer u daar bij aanwezig wilt zijn, kunt u dat kenbaar maken aan uw bestuurder.

Informeer uw collega's!

Wij adviseren u de hierboven geschetste situatie eens met uw collegas te bespreken. Het mag best breed bekend worden dat de bonden vinden dat de werkgevers niet serieus met ons wensen te onderhandelen. Wellicht kunt u uw niet-georganiseerde collega overtuigen van het feit dat hij of zij juist nu lid moet worden van de Dienstenbond CNV. Hoe groter we worden hoe sterker wij staan.
>> lees meer over het lidmaatschap

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Martijn Donker. Telefoon: (035) 577 39 07. Email: hilversum@cnvdibo.nl.

Hilversum, 31 mei 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' CAO-overleg DHZ-branche zit nu al vast '
Lees ook