ABVAKABO FNV

CAO-overleg Kinderopvang vastgelopen (28 september)

Gisteravond zijn
de onderhandelingen over de CAO kinderopvang vastgelopen. Na meerdere onderhandelingsronden bleek de kloof tussen de CAO wensen van ABVAKABO FNV en
de voorstellen van de werkgevers niet te overbruggen. In het eindbod van de
werkgevers gaan de salarissen van groepsleiders er iets - maar te weinig - op
vooruit. Bijna alle andere functies gaan er zelfs op achteruit en dat is
onverteerbaar aldus Jan Willem Dieten, onderhandelaar namens ABVAKABO FNV.

ABVAKABO FNV wil in de CAO kinderopvang de eindejaarsuitkering, de doorbetaling bij ouderschapsverlof en de rechten van langdurig zieken verbeteren en gelijktrekken met de CAO welzijn. De achterliggende gedachte
daarbij is dat in brede welzijnsinstellingen met kinderopvang en in organisaties met zowel kinderopvang als peuterspeelzalen, grote verschillen
zijn. Dat is niet te verkopen.

De onderhandelaars zijn gisteravond laat
uit elkaar gegaan. De verschillen zijn zo groot dat er nu niet verder onderhandeld wordt. Zowel werkgevers als de vakbonden gaan nu de achterban
raadplegen en zich beraden op hoe het nu verder moet.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' CAO-overleg Kinderopvang vastgelopen '
Lees ook