Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

PSB duveltje komt uit het doosje!

Het CAO-overleg voor de PSB is gestrand. Op 3 juni jl. was het overleg over een nieuwe CAO snel afgelopen. Alleen als de vakbonden de voor werknemers belangrijkste voorstellen van tafel haalden, kon er verder overleg plaatsvinden. Dit zou leiden tot een volledig uitgekleed CAO-akkoord.

In het 5e overleg werden wij geconfronteerd met werkgevers die niet meer over de inhoud wilden praten. Van tafel moesten de punten: ziekte en reïntegratie, kortdurend zorgverlof, overwerk en prépensioen. Pas dan wilden de werkgevers zeggen welke loonsverhoging zij willen betalen.

Dit zou betekenen dat dat we een CAO-akkoord hebben met een looptijd van 1 jaar, een onbekende loonsverhoging en uitbreiding van de kinderopvangregeling. Kortom, een akkoord van niets! We hebben er geen vertrouwen in dat de werkgevers een loonsverhoging willen geven die recht doet aan de inzet van werknemers en de economische omstandigheden waarmee de werknemers te maken hebben, Wat ons betreft is dat ten minste 3,5 %. Het laatste bod van werkgevers was 2,5%. Dus
1% verschil, rekent u maar uit wat u voor 1% loon kunt doen!

Doordat de werkgevers weigerden een loonbod te doen kunnen wij niet anders dan vaststellen dat dit een mager bod zal zijn. Hadden ze een fatsoenlijk loonbod, dan hadden ze ons daarmee zeker proberen te verleiden tot een CAO-akkoord!

Wij hebben pogingen gedaan om over alternatieven te praten, om op inhoud te discussiëren en niet op wie het meeste machtsvertoon laat zien. We hebben zelfs voorgesteld om de CAO voor 6 maanden te verlengen met een loonsverhoging, zodat jullie tenminste niet met lege handen staan. CAO partijen zouden dan 6 maanden de tijd hebben om elkaar te vinden in een akkoord. Ook dit werd afgewezen.

Voor ons kwam het duveltje uit het doosje, omdat wij tot 3 juni op een goede en inhoudelijke wijze met elkaar gesproken hebben. Het overleg van 15 mei jl. heeft ons aanleiding gegeven om redelijk positief te zijn over de uitkomst. De werkgevers hebben tussen 15 mei en 3 juni onderling overleg gehad en een andere toon is het CAO-overleg gaan domineren.

Werkgevers wilden niet zover gaan om de CAO op te heffen. Het overleg is opgeschort, maar we hebben geen nieuwe afspraak staan. Wij zien op dit moment geen enkele basis voor overleg. De CAO bestaat nog en werkt door tot 1 april 2003, maar wat hebben we hieraan als er geen loonsverhoging geregeld wordt?

De druk moet nu van de werknemers komen. Werkgevers moeten gedwongen worden weer met ons te overleggen. Ongeorganiseerden kunnen niet langer aan de zijlijn afwachten, zij moeten zich aansluiten bij een vakbond en meedoen in een sterke vuist.
De werkgevers zijn wel massaal georganiseerd bij de werkgeversvereniging, zij maken die vuist al! Het gaat niet om actie voeren, maar wel om het kenbaar maken van je mening aan de werkgever.

Wij weten dat dit verhaal jullie onrustig maakt, maar weet de werkgever het ook?!

Zijn uw collega's al lid??

Vertel deze informatie verder aan je ongeorganiseerde collega. Overtuig hem of har van het nut van het lidmaatschap van de bond!

>> meer over het lidmaatschap

Heeft u ideeën voor activiteiten die we kunnen doen? Stuur ons een email of brief.
U hoort zo snel mogelijk nadien weer van ons.

Wilt u meer weten, bel of mail dan naar uw bestuurder Aletta Bulsink op het districtskantoor Apeldoorn, tel: 055 - 577 26 40; email a.bulsink@cnvdibo.nl.

Apeldoorn, 5 juni 2002.

Deel: ' CAO overleg voor PSB gestrand '
Lees ook