FNV

CAO's: Evenwicht tussen werk en privé scoort

Vooral afspraken over een betere balans tussen werk en privé beheersen de CAO-onderhandelingen. Zo staan in vrijwel alle tot nu toe afgesloten contracten afspraken over kinderopvang. Afspraken over verlofsparen zijn in zeker zes CAO's opnomen. Maar ook de vierdaagse breekt - zij het aarzelend - hier en daar door. Die voorzichtige conclusie trekt de FNV op basis van een voorlopige balans van het lopende onderhandelingsseizoen waarin inmiddels negen van de dertig zogenoemde coördinatie-CAO's zijn afgesloten.
Flexibele beloning is een ander belangrijk issue, maar vooral prestatiebeloning krijgt nog nergens voet aan de grond. De lonen laten weliswaar een spreiding in resultaten zien. Maar de gerealiseerde loonsverhoging komt steeds meer in de buurt van de vier procent. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt is daar debet aan. De vierdaagse werkweek, waartegen de centrale werkgeversorganisaties zich aan de vooravond van het CAO-seizoen met hand en tand verzetten, blijkt op decentraal niveau in opmars. Dat gebeurt op verschillende manieren. Soms is de vierdaagse gericht op oudere werknemers (stukadoors, timmerfabrieken). In een ander geval komt hij voor als keuzemogelijkheid voor individuele werknemers, zoals in de banden- en wielenbranche.
''Maatwerk dus, precies zoals we dat beoogd hebben'', stelt FNV's CAO-coördinator Henk van der Kolk vast. Hij wijst ook op opvallende advertenties waarin bedrijven de vierdaagse werkweek als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde noemen.
Nogal wat CAO's kennen ook een looptijd van meer dan één jaar. Onderwerpen waarvoor de FNV meer aandacht wil - werkdruk, werk en privé en employability - vinden brede weerklank. Scholingsafspraken komen in vrijwel alle CAO's voor. Het onderwerp werkdruk blijft nog iets te veel steken in afspraken over onderzoek naar dit overigens complexe probleem, aldus de FNV.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Els Tieman 020 5816 550
Paulus Plas: 020 5816 645

20 mrt 00 14:11

Deel: ' CAO's evenwicht tussen werk en privé scoort '
Lees ook