CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) verlengd

CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) verlengd

De vakbonden FNV Flex, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV en de werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt over een verlenging van de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU). De partijen zijn overeengekomen de cao ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 2016.

Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Met de SFU-CAO kan SFU bijdrage gaan heffen voor het fonds bij alle bij de ABU en NBBU aangesloten uitzendondernemingen in Nederland. Met de gelden wordt bijgedragen in de kosten voor de activiteiten van STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche), STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten).

Voor de cao zal een algemeenverbindendverklaring worden aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daardoor kan SFU bijdrage heffen voor het fonds bij alle uitzendondernemingen in Nederland.

Zoekwoorden:

Deel: ' CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) verlengd '


Lees ook