UNETO

Nieuwe CAO voor elektrotechnische detailhandel

CAO voor elektrovakhandel

De elektrotechnische detailhandel heeft sinds donderdag een nieuwe CAO. De werknemersorganisaties en Uneto, de Unie van Elektrotechnische Ondernemers, hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging met in totaal 5,5 procent. Werknemers tot en met 20 jaar gaan er extra op vooruit om de sector aantrekkelijker te maken voor schoolverlaters. Nieuwe elementen zijn daarnaast een kinderopvangregeling en het recht op betaald scholingsverlof.

De CAO treedt 1 juli in werking en heeft een looptijd van twee jaren. De lonen worden gefaseerd verhoogd: per 1 oktober met 1,75 procent, per 1 maart 2000 met 2,5 procent en per 1 januari 2001 met 1,25 procent. Twee nieuwe salaristabellen voorzien in een extra verhoging voor jongeren tot en met 20 jaar. Als hun vooropleiding vbo of mavo is, gaan ze er 5 procent in loon op vooruit. Het diploma mbo elektrotechniek is goed voor een stijging met 10 procent. De kinderopvangregeling geldt voor 0- tot 4-jarigen. Werkgevers dragen hiervoor vanaf 1 januari jaarlijks 0,1 procent van de loonsom af. Werknemers kunnen vanaf 1 april 2000 gebruik maken van de regeling. Vanaf begin 2001 hebben werknemers recht op één dag betaald scholingsverlof per jaar. Voorwaarde is dat de werknemer minstens een jaar in dienst is bij de werkgever. Daarnaast moet de scholing door OFE Detailhandel, het scholingsfonds van de sector, zijn georganiseerd.
Eveneens vanaf 2001 wordt het vakantierecht uitgebreid met 7,6 uren. Een nieuwe bepaling maakt het werknemers mogelijk vakantiedagen om te zetten in pensioenrechten. Tot slot zijn de partijen overeengekomen te onderzoeken of in de elektrotechnische detailhandel sprake is van werkdruk.

Deel: ' CAO voor elektrovakhandel '
Lees ook