Dienstenbond CNV

CAO-voorstellen Architecten definitief
12-02-2003

Samen met kaderleden in de vakgroep Architecten- en Ingenieursbureaus is op 4 februari de definitieve voorstellenbrief vastgesteld voor de CAO Architecten. Uit de reacties maken we op dat er behoorlijke instemming is met de voorstellen.

Aan de hand van reacties van leden is op 4 februari in het bijzonder stilgestaan bij de werkgelegenheidsontwikkeling. Vanuit de BNA is al een concreet initiatief gelanceerd om tot collegiaal in- en uitlenen te komen. Het collegiaal in- en uitlenen biedt bureaus de mogelijkheid om bij overcapaciteit op tijdelijke basis personeel uit te lenen aan een collega-bureau dat op dat moment te weinig mensen heeft. Dit initiatief heeft echter nog weinig aandacht gekregen. Bovendien stellen we vast dat een aantal zaken voor betrokkenen nog niet geregeld zijn. In onze rol als vakbond willen wij dit initiatief graag overnemen, met enkele nieuwe voorwaarden daaraan toegevoegd. Deze zullen we inbrengen in het CAO-overleg.

De BNA zelf heeft ook haar CAO- voorstellen bekendgemaakt. Zoals we van de BNA gewend zijn, is een uiterst sobere voorstellenbrief gepresenteerd. Op inhoud gaat het om drie voorstellen: 1. een loonbod van 1,75%;
de stijging van de pensioenpremie en de zogenaamde extra premie zou 50/50 verdeeld moeten worden
2. de BNA wil de komende CAO-periode gebruiken om de CAO te moderniseren
3. CNV Dienstenbond beschouwd deze voorstellen als eerste schoten voor de boeg. De echte onderhandelingen starten op donderdag 13 februari as. U hoort weer van ons!

De situatie op uw bureau:
Uit deze stemmingsronde blijkt dat soms door bureaus al verregaande beslissingen zijn genomen, over werk en inkomen, die zeer belangrijk zijn voor de persoonlijke inkomenspositie. We willen herhalen dat het verstandig is om tijdig de CNV Dienstenbond in te schakelen. Daar betaald u immers ook contributie voor. Zeker nu de orderportefeuille van bureaus blijkbaar onder druk staat. Of bepaalde voorstellen van uw bureau zijn toegestaan kunnen we snel toetsen. In de situatie dat aan u volstrekt onredelijke voorstellen worden gedaan, kunnen we u als lid bijstaan met raad en daad! U kunt contact opnemen met uw districtkantoor van de CNV Dienstenbond.
adressen districtskantoren

Nog geen lid??
Bent u nog geen lid van de CNV Dienstenbond, maar wel overtuigd van de noodzaak? Word dan nu lid!
lid worden

Vragen
Neem voor vragen of suggesties contact op met de onderhandelaar namens de CNV Dienstenbond, Harry Gerding, tel. (023)5651052.

Zoekwoorden:

Deel: ' CAO-voorstellen Architecten definitief '
Lees ook