Dienstenbond CNV

CAO-voorstellen Gezondheidsdienst voor Dieren
04-03-2003

In de afgelopen maanden heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen de GD en de vak-bonden met betrekking tot de totstandkoming van een nieuwe CAO. De bedoeling is dat de nieuwe CAO ingaat per 1 april 2003. De werkgever besloot vorig jaar om niet langer de GOA-voorwaarden te volgen en te willen streven naar de totstandkoming van een eigen ondernemingscao. De CNV Dienstenbond heeft zich vervolgens, overigens net als de overige bonden, op het standpunt gesteld dat de Arbeidsvoorwaarden 2002 de basis moeten zijn voor de nieuwe CAO. Met andere woorden, de nieuwe teksten worden gebaseerd op de inhoud van de bestaande. Indien er meningsverschillen zouden ontstaan over de interpretatie van teksten, dan is Arbeidsvoorwaardengids 2002 bepalend. Bovendien is vastgesteld dat het een zogenaamde minimum-cao betreft. Dat wil zeggen, dat het de werkgever vrij staat in positieve zin af te wijken van de CAO.

Toetsing
Vervolgens is hard gewerkt aan de toetsing van de teksten door o.a. de arbeidsvooraardencommissie van de Ondernemingsraad. Binnenkort wordt de uiteindelijke conceptversie van de CAO aan de bonden verstrekt. Dit betekent dat, nu de vorm gereed is, de inhoud aan bod gaat komen.

Onderhandelingen
Op 21 maart zal het CAO-overleg plaatsvinden, waarin zowel werknemers als werkgever hun wijzigingsvoorstellen zullen gaan presenteren. Partijen hebben echter afgesproken dat de voorstellen deze eerste keer een beperkt karakter zullen hebben. Er is tijd nodig voor de medewerkers om aan de nieuwe situatie te wennen. Bovendien willen wij voorkomen dat de onderhandelingen teveel tijd in beslag zullen nemen. Het streven is dan ook om 21 maart tot overeenstemming te komen. Na 21 maart zullen de leden worden geraadpleegd over het resultaat van de onderhandelingen. Pas daarna kan de nieuwe CAO in boekvorm worden gedrukt en van start gaan.

De wijzigingsvoorstellen:
1. Inkomen
De CNV Dienstenbond stelt voor de salarissen per 1 april 2003 te verhogen met 2,5%.

2. Looptijd
Wij stellen een looptijd voor van 1 april 2003 tot 1 april 2004.

3. Premiesparen
De CNV Dienstenbond stelt voor om tot een goed alternatief te komen voor de vervallen premiespaarregeling. De gelden die de werkgever voorheen besteedde aan het premiesparen, zullen zoveel als mogelijk, bruto worden aangewend. Te denken valt aan een vorm van extra pensioensparen. Maar ook het maken van een geheel nieuwe bedrijfseigen spaarregeling, waarbij de werkgever een (netto) bedrag inlegt, is een mogelijkheid.

Uw reactie
Het is natuurlijk van belang dat de leden van de CNV Dienstenbond hun reactie geven op bovenstaande voorstellen. Ik kan mij voorstellen dat u onderwerpen op de agenda zou willen zetten die u minstens zo belangrijk vindt als bovenstaande. Bedenk echter dat de CAO in de komende jaren vorm zal moeten krijgen en dat het goed is om eventuele wijzigingen goed te overdenken. Wij zullen het komende eerste CAO-jaar daarvoor moeten benutten.

Mail uw reactie vóór 13 maart 2003 naar w.burggraaf@cnvdibo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Burggraaf, op tel: (055)5772640 of per mail: w.burggraaf@cnvdibo.nl Faxen kan ook: (055)5220385.

Zoekwoorden:

Deel: ' CAO-voorstellen Gezondheidsdienst voor Dieren '
Lees ook