ABVAKABO FNV

CAO Ziekenhuizen: nog geen beweging


29 april 1999

Op 28 april vond de tweede bespreking over de CAO Ziekenhuizen plaats. Het overleg verloopt uiterst moeizaam. De werkgevers verenigd in de NVZ hebben een starre houding. De vakorganisaties hebben voor 10 mei een loonbod geëist als voorwaarde voor verder overleg. De NVZ heeft dit uiteindelijk toegezegd.

Voorstellen werkgevers

De werkgevers hebben alleen maar verslechteringen voorgesteld. Een greep uit de voorstellen:

* Invoering van twee onbetaalde wachtdagen bij elke ziektemelding.
* Geen periodieke verhogingen, tenzij de werkgever dit gerechtvaardigd vindt (zonder objectieve procedure zoals in de huidige CAO).

* Bepaalde personeelscategorieën moeten meer dan 36 uur per week kunnen werken, zonder vergoeding voor overwerk.
* De 55+-regeling moet verdwijnen. De NVZ komt wel nog met andere voorstellen voor ouderenbeleid.

* Vermindering van het vakantieverlof.

* Meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

* Minder in de CAO regelen en meer overlaten aan de directies van ziekenhuizen.

* Verbod op nevenfuncties.

Wat willen de vakorganisaties

De belangrijkste eisen van de bonden zijn:

* Een concurrerende loonsverhoging, die zich kan meten met de beste CAO’s van1999.

* Bestrijding van het ziekteverzuim, onder meer door verbetering van de Arbo-zorg, herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, verlaging van werkdruk, bestrijding van onveiligheid en agressie en opvang na traumatische ervaringen.

* Volledige invoering van het nieuwe systeem van functiewaardering (FWG 3.0).

* Verlaging van de vakvolwassen leeftijd van 22 jaar naar 21 jaar.
* Verbetering van de positie van oproepkrachten en tijdelijke medewerkers.

Het overleg

Devakorganisaties hebben van de werkgevers voor 10 mei een loonbod geëist, want dat is nog niet bekend. Uiteindelijk hebben de werkgevers toegezegd met dat loonbod te komen. Het beeld van de onderhandelingen op dit moment is somber. De werkgevers leggen steeds weer nieuwe problemen op tafel. Ze stellen de huidige structurele eindejaarsuitkering van 0,75% ter discussie. Ook het nieuwe systeem van functiewaardering (FWG 3.0) willen ze slechts invoeren als er geen landelijke beroepsgang voor het personeel komt, zodat de directie uiteindelijk kan beslissen. En het hoge ziekteverzuim ligt volgens de werkgevers voor een belangrijk deel aan de werknemers.

De bonden hebben nogmaals gewezen op de noodzaak van een goede CAO. Er is al een groot tekort aan personeel en de voorstellen van de werkgevers zijn rampzalig voor het imago van ziekenhuizen. De CAO is een belangrijke peiler voor de aantrekkingskracht van werken in een ziekenhuis. Daarom moeten de werkgevers tot bezinning komen en hun verslechteringen intrekken. Ze doen er verstandig aan in te gaan op de voorstellen van de bonden en snel een goede CAO met ons af te sluiten. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat. Wij zijn absoluut niet van plan om de huidige rechtspositie te laten aantasten.

De conclusie van de vakorganisaties voor dit moment is dat het bereiken van een CAO uiterst moeizaam is en langzaam zal verlopen.

Op 10 en 12 mei wordt er opnieuw overlegd. Zodra er meer bekend is, hoort u opnieuw van ons.

De onderhandelaars van:
ABVAKABO FNV
CFO/SBG
NU '91
FHZ


29 april 1999

Deel: ' CAO Ziekenhuizen nog geen beweging in overleg '
Lees ook