Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Persbericht (28-01-99)

CAOP RAPPORTEERT KORPSBEHEERDER GOOI EN VECHTSTREEK OVER ARBEIDSCONFLICT / MANAGEMENTPROBLEEM POLITIE

Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) zal op vrijdag 29 januari 1999 aan de Korpsbeheerder van het Politie-Regiokorps Gooi en Vechtstreek, tevens burgemeester van Hilversum, de heer E.C. Bakker, een rapport aanbieden betreffende het proces van bemiddeling, onderzoek en analyse naar de arbeidsverhoudingen bij genoemd regiokorps. Na aanbieding aan de Korpsbeheerder zullen de "sociale partners" binnen het korps, zijnde de Korpschef, de heer P. Y. Witteveen, en de Ondernemingsraad worden geïnformeerd omtrent de bevindingen van het CAOP. De rapportage gaat in op zowel de wijze van bestuurlijke aansturing van het korps, de geconstateerde bedrijfsvoeringsprocessen, de mate van welbevinden van de individuele leden van het korps (een analyse van een korpsbreed gehouden enqute), de rol van de Ondernemingsraad bij de veranderingsprocessen binnen het korps en de kwaliteit van de arbeidsorganisatie als zodanig.

Zoekwoorden:

Deel: ' CAOP rapporteert korpsbeheerder Gooi en Vechtstreek '
Lees ook