Cap Gemini

Utrecht

Cap Gemini en ActuEra realiseren totaalconcept voor pensioen- en verzekeringsmarkt

Utrecht, 14 september 1999 - ActuEra B.V. en Cap Gemini Nederland B.V. gaan een strategische samenwerking aan om de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt beter te bedienen. Cap Gemini is een toonaangevende dienstverlener in management consultancy en informatietechnologie, terwijl ActuEra in Nederland marktleider is in gestandaardiseerde pensioen-informatiesystemen.

Doel van de samenwerking is het realiseren van ICT-oplossingen die aansluiten bij de hedendaagse behoeften van pensioenverzekeraars. De samenwerkende bedrijven spelen daarmee in op de toegenomen vraag naar flexibiliteit met betrekking tot het administreren van nieuwe pensioenproducten. De ICT-oplossingen zullen een sterke focus hebben op klantgericht werken en dit tegen marktconforme kosten.

Het product van de gemeenschappelijke inspanningen zal door ActuEra als pakket-oplossing aan de markt worden aangeboden. Cap Gemini treedt in de samenwerking op als ontwikkelings- en implementatiepartner van ActuEra. Op dit moment wordt met verschillende pensioenverzekeraars overleg gevoerd over een realisatietraject op basis van een kernapplicatie die inmiddels beschikbaar is.

Cap Gemini en ActuEra werken sinds juni j.l. al samen en voeren momenteel een implementatietraject uit bij één van Nederlands grootste pensioenverzekeraars.

ActuEra blijft juridisch en organisatorisch zelfstandig opereren.

ActuEra
ActuEra is marktleider in Nederland in de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van gestandaardiseerde actuariële informatiesystemen bij pensioenfondsen en levensverzekeraars. ActuEra is een zelfstandige onderneming met 50 medewerkers en is de enige die de combinatie van producten én actuariële - en IT-diensten kan aanbieden. De omzet bedraagt op jaarbasis ruim 10 miljoen gulden.

Cap Gemini
Cap Gemini is een professionele dienstverlener in de markt voor management-consulting en informatietechnologie. Cap Gemini Nederland B.V. maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Cap Gemini N.V. Met een omzet van ruim 1,43 miljard gulden in 1998 en ruim 7.000 medewerkers heeft het bedrijf een leidinggevende positie in de Benelux. Cap Gemini N.V. maakt deel uit van de internationale Cap Gemini Group, die in 1998 een omzet behaalde van 25,9 miljard Franse francs en wereldwijd 40.000 medewerkers telt.

Bart Sikking
030-252 6186
bart.sikking@capgemini.nl

Deel: ' Cap Gemini en ActuEra samen in pensioen- en verzekering '


Lees ook