Cap Gemini ontwikkelt met 'Sibylle' hoogwaardige web-enabled vakbladen

Utrecht, 4 november 1999 - Vandaag introduceert Cap Gemini 'Sibylle', een nieuwe manier van zoeken in web-enabled kennisbronnen. 'Sibylle' organiseert op efficiënte wijze de totale kennis en informatie die in een organisatie beschikbaar is. Op basis van taalanalyse worden documenten-verzamelingen automatisch doorzocht, geordend en geclassificeerd. De gevonden artikelen worden vervolgens in de vorm van vakbladen aangeboden aan de gebruiker. Deze unieke zoekinfrastructuur vraagt minimale inspanningen van de gebruiker en verhoogt de kans op een relevant document naar minimaal 96 procent.

Met 'Sibylle' wordt, ten opzichte van bestaande zoekmethoden, tijd bespaard en nauwkeurigheid gerealiseerd. Dit levert een aanzienlijke toegevoegde waarde voor kennisintensieve organisaties en diegenen die beroepsmatig met grote hoeveelheden kennis bezig zijn, zoals (wetenschappelijk) onderzoekers, journalisten, financiële instellingen, ministeries, nutsbedrijven en onderwijsinstellingen.

"Het probleem met de huidige kennismanagementsystemen is, dat de gebruiker in feite al over de informatie moet beschikken die hij zoekt, om de juiste zoekvraag te formuleren. Huidige zoekmachines vergen te veel energie van de gebruiker, leveren doorgaans slechts een fractie van de gevraagde informatie en bovendien een aantal irrelevante documenten", aldus Cees van Keeken, projectmanager 'Sibylle' van Cap Gemini Nederland B.V. "'Sibylle' filtert documenten op basis van concepten, niet op enkele trefwoorden. Deze semantische classificatie van 'Sibylle' is veel nauwkeuriger en het automatische zoekproces bespaart de gebruiker veel tijd."

Kenmerken
Eén van de belangrijkste kenmerken van 'Sibylle' zijn de 'journals': op maat geproduceerde vakbladen over bepaalde, zelf te definiëren, kennisgebieden die interessant zijn voor bepaalde gebruikersgroepen in de organisatie. Voor ieder vakblad wordt een classificatiefilter samengesteld, op basis waarvan continu documenten worden geselecteerd. Zonder verdere inspanningen van de gebruiker, verkennen en verzamelen zogeheten 'webcrawlers' doorlopend documenten uit de door de gebruiker op te geven kennisbronnen, zoals Internet, Intranet en databases. Na filtering worden alleen documenten met hoogwaardige informatie automatisch toegevoegd aan de betreffende vakbladen.
Naast de samenstelling van vakbladen kunnen gebruikers in 'Sibylle' maximaal vijf geavanceerde zoekopdrachten definiëren: persoonlijke profielen. Met deze persoonlijke profielen kunnen gebruikers specifieke zoekopdrachten aanmaken die voor hen op individueel niveau belangrijk zijn en zo voorzien in de lange termijn informatiebehoeften.
Daarnaast kunnen met de 'advanced search modus' van 'Sybille' ad hoc zoekacties worden geformuleerd. Hierbij worden gebruikers optimaal ondersteund bij het formuleren van hun zoekacties. Zo reikt 'Sibylle' een aantal termen aan waarmee de zoekopdracht kan worden verfijnd.

Over Cap Gemini
Cap Gemini is een professionele dienstverlener in de markt voor management-consulting en informatietechnologie. Cap Gemini Nederland B.V. maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Cap Gemini N.V. Met een omzet van ruim 1,43 miljard gulden in 1998 en ruim 7.000 medewerkers heeft het bedrijf een leidinggevende positie in de Benelux. Cap Gemini N.V. maakt deel uit van de internationale Cap Gemini Group, die in 1998 een omzet behaalde van meer dan 4 miljard euro en wereldwijd 40.000 medewerkers telt. Meer nieuws en informatie is te vinden op: www.capgemini.nl

Deel: ' Cap Gemini ontwikkelt met 'Sibylle' web-enabled vakbladen '
Lees ook