Gemeente Coevorden

Persberichten 05- 08- 99

CAPACITEITSUITBREIDING BUITENSCHOOLSE OPVANG IN SLEEN

Het college van B&W van Coevorden is voornemens medewerking te geven aan het aanmerkelijk vergroten van de buitenschoolse opvang in Sleen. Hiertoe zal een bedrag van ruim fl. 46.000,-- beschikbaar worden gesteld aan de Stichting Kinderopvang Sleen. Om de extra opvang te realiseren, zal de stichting een extra pand aankopen en geschikt maken voor opvang van kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot einde primair onderwijs.

De rijksoverheid heeft, in de vorm van een 'tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang' besloten voor de jaren 1997-2000 een bijdrage van in totaal 160 miljoen gulden uit te trekken. Met dit geld zijn de gemeenten in Nederland in staat de mogelijkheden voor BSO, die in georganiseerd verband plaatsvindt, uit te breiden. Onder BSO valt zowel de groepsopvang in een kindercentrum als ook gastouderopvang. Naast zorg en onderdak, moet ook gezelligheid en veiligheid worden geboden.

Met het beschikbaar gestelde bedrag is de Stichting in staat een extra pand aan te schaffen en te verbouwen. Het aan te schaffen derde woonhuis zal in nauwe betrokkenheid met de kinderen worden ingericht. Zo zullen er een computerkamer en een discokamer gerealiseerd worden. Tevens zullen samen met de bibliotheek, de Stichting Buurt- en Jeugdwerk Sleen-Schoonoord, de scholen en speeltuinwerk activiteiten worden ontwikkeld.

Met de bijdrage van de gemeente zal een capaciteitsuitbreiding van 9,8 kindplaatsen worden gerealiseerd. Hiermee zal worden voldaan aan de stimuleringseisen BSO. In de gemeente zal tot en met het jaar 2000 in totaal een uitbreiding van 53,8 kinderplaatsen gerealiseerd worden.


Coevorden, 5 augustus 1999.

Deel: ' Capaciteitsuitbreiding buitenschoolse opvang in Sleen '
Lees ook