Arcares


Capaciteitsverlies door ombouw verzorgingshuizen

Het ombouwen van verzorgingshuizen tot verpleeghuizen betekent een capaciteitsverlies van 30 tot 40 %. Het is dan ook belangrijk dat deze ombouw gelijk opgaat met uitbreiding van de woningvoorraad voor ouderen. In die woningen moet zowel zorg als een breder dienstenpakket geleverd kunnen worden.

Dat zegt Arcares, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, in reactie op het vandaag verschenen rapport Op tijd bouwen voor ouderen van het Bouwcollege. Arcares onderschrijft de conclusie van het college dat een forse extra inspanning is vereist om de komende jaren aan de toenemende vraag naar woon- en zorgarrangementen van ouderen te kunnen voldoen.

De ombouw van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen betekent een capaciteitsverlies van 30 tot 40 %. Een deel van de capaciteit is dan namelijk nodig voor verplegingsspecifieke ruimten, zoals therapieruimten en groepsruimten. Daarbij komt, dat verpleeghuizen ook nog bezig zijn aan een privacy-slag. Bij het vervangen van alle vier- en meerbedskamers door kamers voor maximaal 2 personen zullen zon 10.000 plaatsen elders ondergebracht moeten worden.

Een dienstenaanbod, met aandacht voor welzijn, is voor veel ouderen net zo belangrijk als de beschikbaarheid van zorg. Er zijn nog geen goede afspraken over de beschikbaarheid en de financiering daarvan. Het scheiden van wonen en zorg kan alleen met succes worden doorgezet als die afspraken op korte termijn tot stand komen. Gezondheidsproblemen nemen sneller toe als men zich eenzaam voelt, of praktische problemen heeft. Aandacht voor welzijn kan dan ook zorgkosten besparen.

Arcares spant zich in om extra activiteiten op het terrein van wonen en zorg voor ouderen te ondersteunen. Met drie andere brancheorganisaties is Project!mpuls opgezet. In twee jaar tijd moet dat leiden tot de realisatie van 12.000 nieuwbouwwoningen met zorg en welzijnsvoorzieningen en moeten 120.000 bestaande woningen geschikt gemaakt zijn voor ouderen. Met Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties heeft Arcares ook het Kenniscentrum Wonen-Zorg opgezet. Het brengt kennis en informatie inzake wonen en zorg bijeen en stelt deze beschikbaar onder andere via een website.

Datum: 25/02/2003

Deel: ' Capaciteitsverlies door ombouw verzorgingshuizen '
Lees ook