Ingezonden persbericht


Laagste lasten in de regio

Capelle koploper onder de dalers

,,Capelle laat Capellenaren niet opdraaien voor de moeilijke financiële tijden'', zegt Jean-Paul Meuldijk, raadslid voor Leefbaar Capelle. ,,Vele gemeenten kiezen ervoor om de rekening van de recessie aan hun inwoners te presenteren en dat betekent veelal een stijging van de lokale lasten. Capelle gaat juist tegen deze trend in en verlaagt de lasten. Zo komt Leefbaar Capelle haar verkiezingsbelofte na!''

Inmiddels is bij iedereen in de regio de aanslag van lokale heffingen op de deurmat gevallen. Voor vele huishoudens betekent dit de zoveelste vervelende verassing. Gemeenten als Papendrecht en Albrandswaard zijn niet in staat om hun financiële huishouding op orde te krijgen zonder hun inwoners daarvoor te laten meebetalen. Het Capelse college kiest er samen met de steunende fracties voor om naar andere oplossingen te zoeken. ,,Dit gebeurt al zolang Leefbaar Capelle deel uitmaakt van het college'', weet Meuldijk.

'Koploper onder de dalers is Capelle aan den IJssel' (bron www.Rijnmond.nl, 30 maart 2012) 'De gemiddelde stijging van de landelijke opbrengst is meer dan de 3,75% die als bovengrens was afgesproken tussen rijksoverheid en de VNG' (bron idem)

Afspraken
De VNG heeft in 2008 voor het eerst afspraken gemaakt met de rijksoverheid als het gaat om de lokale lastendruk. ,,Dit gebeurde juist om ervoor te zorgen dat er geen inflatie wordt aangeslingerd en de koopkracht van de Nederlanders zoveel mogelijk intact blijft. We weten allemaal dat er voldoende ingrepen op landelijk niveau nodig zijn, die impact op de koopkracht hebben. Juist lokaal zijn er dus afspraken gemaakt. Niet te geloven dat er zoveel gemeenten in Nederland en dichterbij, in onze regio, zijn, die deze afspraken naast zich neerleggen.''

Beloften nakomen
,,Zolang Leefbaar Capelle onderdeel uitmaakt van het college in Capelle zullen de lokale lasten ruim binnen de grenzen blijven en als het lukt zelfs dalen'', belooft Meuldijk. ,,Dat is al vanaf 2002 een keihard punt voor Leefbaar; daarover valt niet te onderhandelen. Dit geldt ook voor het stevig inzetten op het verbeteren van de veiligheid van onze Capellenaren. Dit zullen we blijven doen. Zo durft Leefbaar te kiezen voor andere oplossingen, zoals ze er ook voor heeft gekozen om ons Capelle niet het afvoerputje van de regio te laten zijn. Beloften, die we nakomen en waarmaken'', besluit het Leefbaar-raadslid.

Deel: ' Capelle laat lokale lasten dalen '
Lees ook