NIPO


NIPO het marktonderzoekinstituut

18 januari 1999

CAPI@HOME: "toekomst van het marktonderzoek"

Opdrachtgevers en vakgenoten waren het er deze week over eens: CAPI@HOME, het nieuwste onderzoekinstrument van het NIPO, is de toekomst van het marktonderzoekvak. Onder leiding van Fred Bronner (Veldkamp) discussieerden Wim Bekkers (NOS KLO) en Bert Boerma (KPN Telecom Mobiel) met Theo Hess, Henk Foekema en Ted Vonk van het NIPO voor een goed gevulde zaal.

CAPI@HOME (spreek uit: CAPI at HOME) is een database van 30.000 huishoudens die via hun PC en Internet meewerken aan onderzoek. Van de deelnemers zijn legio gedrags- en bezitskenmerken bekend. Daardoor wordt screening overbodig en kunnen ook moeilijke doelgroepen snel worden benaderd. Dit instrument biedt vele voordelen op het gebied van complexe onderzoeken binnen moeilijk vindbare groepen. Maar anticipeert ook op de (op handen zijnde) wetgeving op het gebied van privacy (ondervraagden) en flexibele arbeid (enquêteurs).

De aanleiding tot het opzetten van de database zijn de toenemende response problemen in de grote steden en bij hoger opgeleiden, alleenstaanden en jongeren. In de database van CAPI@HOME zijn dit nu juist de categorieën respondenten die goed vertegenwoordigd zijn. Inmiddels bezit meer dan 50% van de Nederlandse huishoudens een PC. Verwacht wordt dat het PC- en Internetgebruik dezelfde groeicurve zal volgen als die van de telefoon en dat CAPI@HOME dezelfde weg zal gaan als CATI.

CAPI@HOME is opgebouwd via de traditionele NIPO-onderzoekinstrumenten. De resultaten uit onderzoek via CAPI@HOME wijken nauwelijks significant af van die verzameld via andere onderzoekmethoden. CAPI@HOME leent zich vooral voor:

* het vormen en opbouwen van panels van moeilijke doelgroepen;

* het trekken en zeer goed beheersen van (grote) steekproeven;

* het aanvullen van steekproeven die via andere onderzoeken zijn verzameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ted Vonk of Henk Foekema , tel. (020) 5225 444.


Deel: ' CAPI@HOME "toekomst van het marktonderzoek" '
Lees ook