Gemeente Capelle a/d IJssel


'Schoner Mooier Hollandsche IJssel'

De rivier en de Capelse locaties zijn de afgelopen decennia vervuild door bedrijven, aangrenzende woningen en slibberging. Voor Capelle aan den IJssel betekent het uitvoeringscontract, dat diverse locaties de komende tien jaar gesaneerd en opnieuw ingericht worden. Op deze pagina worden gedurende het komende jaar de Capelse locaties aan de Hollandsche IJssel beschreven. Deze serie is gestart met een presentatie van Boskalis en wordt nu vervolgd met een portret van de locatie Loswal III.

Wat gebeurt er op de Hollandsche IJssellocatie, Loswal III

Loswal III is gelegen ten oosten van de
Afvalwaterzuiveringsinrichting-installatie van het Hoogheemraadschap van Schieland. Wat eerst een aardig groen gebied leek met wilgen en andere bebossing, bleek na onderzoek vervuild. In het kader van de sanering van de Hollandsche IJssel is deze locatie nu aangepakt.

Er is een schone laag grond aangebracht op de vervuilde laag. Loswal III was een van de locaties langs de Hollandsche IJssel die door Rijkswaterstaat in het verleden voor berging van slib gebruikt werd. Deze terreinen werden loswal genoemd. De gemeente heeft eind 1995 een overeenkomst gesloten met Eurowoningen om op het ParadIJssel terrein circa 210 woningen te bouwen. De bestaande recreatieve voorzieningen worden verplaatst naar het Loswal III-gebied. Het loswalterrein wordt dus ingericht als recreatiegebied.

De recreatieve voorzieningen op het toekomstig Loswal III terrein zijn een tennispark (De Hooghe Dorpschpolder), een scoutinggroep (zeeverkenners Baden Powell), een camion-vereniging (camion = een citroën bestelauto). De hondenclub is definitief verplaatst naar het Rivium. Iedereen krijgt in deze groene omgeving een eigen plekje. De contouren worden nu al zichtbaar, het clubgebouw van de zeeverkenners is bijna gereed, zo ook het clubgebouw van de tennisvereniging.

Maar niet alleen sport krijgt een plaats op het terrein. Rond de sportvoorzieningen komt, direct aan de Groenedijk een park(je), boompartijen en gazons, wandelpaden en banken. Een bijzonder element is de dukdalf - dit is een meerpaal die nu als monument aan de oever is geplaatst - met daarbij de HIJ-zit, dit is een speciaal voor het project 'Hollandsche IJssel' ontworpen bank langs de Hollandsche IJssel. De werkzaamheden op het loswalterrein zijn omstreeks 200? gereed.

De Hollandsche IJssel stond lang bekend als de meest vervuilde rivier van Nederland. Door deze unieke samenwerking van de in totaal 13 overheden, kan de gemeente Capelle aan den IJssel, samen met de provincie Zuid Holland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat verder met het schoonmaken en herontwikkelen van de rivier met haar Capelse omgeving. Binnenkort verschijnt er weer een artikel met achtergronden over een Capelse Hollandsche IJssel locatie.

Deel: ' Cappelle houdt schoonmaakactie Hollandsche IJssel '
Lees ook