CAPS LOGISTICS

Caps Logistics lanceert RoutePro Replenisher

Caps Logistics, Inc., een onderneming uit de Baan groep, lanceert RoutePro Replenisher

RoutePro Replenisher vermindert transportkosten

Atlanta, 25 mei (TTNN) - CAPS Logistics, Inc., een onderneming uit de Baan groep, maakte vandaag de lancering bekend van het nieuwe product RoutePro Replenisher, waarmee de leveringsroutes voor voorraadaanvulling kunnen worden geoptimaliseerd. Ondernemingen die de voorraden van hun klanten beheren en gebruik maken van particuliere of speciaal voor dit doel bestemde voertuigen, kunnen nu geoptimaliseerde routes creëren, die zorgen voor een efficiënt gebruik van de bedrijfsmiddelen, een vermindering van de transportkosten en een verbetering van de dienstverlening aan de klanten.

Verkopers hebben vastgesteld dat het bepalen van de beste routes - rekening houdend met de bestellingen die ze van hun klanten hebben ontvangen - behoorlijk moeilijk is. Het wordt een bijzonder complexe zaak wanneer het gaat om 'vendor-managed inventory' (VMI - waarbij de leverancier de voorraad beheert), omdat er voor de leverancier dan nog de taak bovenop komt om te bepalen wanneer en hoeveel er aan de klant moet worden geleverd om te verzekeren dat deze laatste altijd over het product kan beschikken dat hij nodig heeft, wanneer hij het nodig heeft.

RoutePro Replenisher bepaalt wanneer en hoe op de beste manier de volgende levering aan de klant moet gebeuren, en kan daarbij zowel de planning als de operationele beslissingen aan. Het programma creëert groepen van klanten die - gezien de plaats waar ze gevestigd zijn en hun verbruik - samen zouden moeten worden bevoorraad. De verkoper kan dan de beste routes voor een bepaalde dag bijeenbrengen, daarbij rekening houdend met schommelingen in de vraag en met het huidige voorraadpeil bij zijn klanten. Door de bevoorrading van de klanten te synchroniseren, verbetert RoutePro Replenisher de Return On Assets (ROA - rendement van beleggingen) en stijgt de netto kasstroom uit de bedrijfsuitoefening. Op die manier kunnen ondernemingen hun transportkosten verminderen en mogelijk ook hun transportmiddelen, zonder dat dit afbreuk doet aan hun dienstverlening aan de klanten.

Bill Nulty, vice-voorzitter ('Senior VP') voor producten bij CAPS Logistics, Inc., A Baan Company, legt uit: 'RoutePro Replenisher is gewoonweg de beste oplossing die momenteel op de markt is voor het beheer van voorraad bij de klanten. Omdat in Routpro Replenisher het transport en de bevoorrading niet afzonderlijk worden genomen, biedt deze software de grootste potentiële besparingen door het gelijktijdig optimaliseren van de transport- en de bevoorradingskosten.'

Interactieve op landkaarten gebaseerde grafische voorstellingen maken het de gebruiker gemakkelijk om de routestrategieën te begrijpen en aan te passen. De grafische voorstellingen illustreren bij welke klanten de voorraad respectievelijk vandaag, morgen en over enkele dagen een kritiek peil bereikt. Met de point en click ('aanwijzen en selecteren') functionaliteit kunnen gebruikers op een eenvoudige manier:


- De vraagcoëfficiënten en de opslagcapaciteiten van de klanten bekijken en aanpassen

- Hoofdroutes ontwerpen, voor de klanten waarvan de voorraad gezamenlijk moet worden beheerd

- Leveringspunten groeperen zodat de routestructuren efficiënter kunnen worden gemaakt

- Groepen van klanten grafisch bewerken en manipuleren
- Groepen van klanten implementeren als routes in een operationele omgeving

- De voorraadniveaus bij de klanten volgen en vooruitkijken om te zien
wanneer de niveaus dringend worden

- Het leveringsplan van de dag aanpassen om te kunnen inspelen op en voldoen aan van dringende bestellingen

- Het tijdstip aanpassen waarop bij de klant moet worden geleverd
- Nieuwe haltes toevoegen aan een bestaande route
- De resultaten voor een bepaalde route volgen en meten - onder meer met een overzicht van de totale jaarlijkse kosten verbonden aan de bevoorradingsroutes.

Andere producten in de reeks van de Baan Company Logistics Solutions zijn onder meer de RoutePro reeks (Vastleggen en plannen van routes voor voertuigen), en TransPro (Optimalisering van de planning van de verzending). Tot de producten uit de reeks Baan Supply Chain Solutions behoren onder meer Planner (geavanceerde aanvoerketenplanning), Scheduler (geavanceerde synchronisatie van het productieproces), Execution (gesynchroniseerde uitvoering van de productie), Demand Planner (Vraagplanning voor bedrijven), Supply Chain Designer (modelleren en optimaliseren van aanvoerketens), en Supply Chain Coordinator (tactische planning van de aanvoerketen).

Over The Baan Company

The Baan Company (Amsterdam: BAAN; Nasdaq: BAANF) werd opgericht in 1978 en speelt wereldwijd een toonaangevende rol als leverancier van bedrijfssoftware. Het veelomvattende Baan assortiment van uit componenten opgebouwde 'best-in-class' toepassingen voor de automatisering van 'front office', 'corporate office' en 'back office', wordt gebruikt door meer dan 12.000 klanten over de hele wereld. De producten van The Baan Company verminderen de complexiteit en verbeteren de kernprocedures van bedrijven. Bovendien zijn ze sneller te implementeren en in gebruik te nemen, zijn ze beter dan de producten van de concurrenten aan te passen aan veranderingen in het bedrijf, en optimaliseren ze het beheer van real time informatie doorheen de hele waardeketen.

The Baan Company werkt vanuit twee hoofdkantoren, in Barneveld (Nederland) en Reston (Virginia, V.S.). Nadere informatie over de onderneming is te vinden op het World Wide Web van het Internet op https://www.baan.com.

Verklaringen in dit persbericht waarin de woorden 'is ervan overtuigd dat', 'verwacht', 'voorziet' en dergelijke voorkomen, zijn op de toekomst gerichteverklaringen ('forward-looking statements') in de betekenis die aan deze term wordt gegeven in de Amerikaanse wet op de beurshandel ('Securities Exchange Act') van 1934 en de latere amendementen van deze wet. Als dusdanig zijn ze onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen, ramingen of veronderstellingen die in voornoemde toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Een overzicht van de typische risico's en onzekerheden waarmee The Baan Company wordt geconfronteerd, is te vinden in de openbare verslagen van de onderneming, in dossier neergelegd bij de Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen ('Securities and Exchange Commission'). Het gaat dan onder meer om de meest recente verslagen van The Baan Company op de formulieren 20-F en 6-K.

'Baan' is een geregistreerd handelsmerk van The Baan Company, en elke handelsnaam, productnaam of naam van een dienst die in dit persbericht wordt vernoemd en waarvan de naam 'Baan' deel uitmaakt, is een handelsmerk en/of eigendom van The Baan Company. Alle andere namen van ondernemingen, producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

UNS

Contactpersonen - voor de media: Marilyn Kapaun van CAPS Logistics, Inc., A Baan Company, tel. +1 770-437-7319; of George Thompson van Fleishman-Hillard, tel.: +1 202-828-9708, voor The Baan Company.

Website: https://www.baan.com

25 mei 99 18:15

Deel: ' Caps Logistics lanceert RoutePro Replenisher '
Lees ook