Carlo D'Agnolo kondigt vertrek aan als CEO van ICT Automatisering


Jos Blejie volgt hem op.

BARENDRECHT, 20131118 -- De heer Carlo D’Agnolo, Chief Executive Officer (CEO) van ICT Automatisering (ICT), heeft per 17 november 2013 zijn functie als CEO en bestuurder van ICT in goed overleg met de Raad van Commissarissen van ICT neergelegd. De heer D’Agnolo, die eerder deel uitmaakte van de Raad van Commissarissen, heeft drie jaar geleden de benoeming tot CEO van ICT aanvaard met een opdracht om een turnaround van de onderneming te bewerkstelligen. De heer D’Agnolo heeft zich sindsdien daartoe volledig ingezet.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Jos Blejie (54) te benoemen tot zijn opvolger. De Ondernemingsraad van ICT Automatisering zal daartoe om advies worden gevraagd en de algemene vergadering van aandeelhouders van ICT zal worden geïnformeerd. Vooruitlopend op zijn formele benoeming tot bestuurder zal de heer Blejie met ingang van 1 december 2013 als CEO aantreden.

Carlo D’Agnolo: “Zoals ook weerspiegeld in de Q3 cijfers heeft ICT de weg naar boven weer gevonden. De beoogde turnaround is een feit. Ik moet vaststellen dat mijn opdracht feitelijk is afgerond en dit een goed moment is om de leiding van de onderneming over te dragen, nu de onderneming naar de toekomst toe behoefte heeft aan een ander type leider.”

De heer Van der Raadt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ICT, bedankt de heer D’Agnolo voor zijn leiderschap en inzet gedurende zijn bestuursperiode.

“De heer D’Agnolo heeft gedurende de afgelopen lastige jaren met toewijding en passie gewerkt aan het verbeteren van de onderneming van ICT en haar marktpositie, en heeft het voortouw genomen bij het uitzetten van de strategische koers van ICT voor de komende jaren. Wij danken de heer D’Agnolo voor zijn niet aflatende inzet ten behoeve van ICT en respecteren zijn beslissing om terug te treden."

De heer Blejie beschikt over uitgebreide ervaring in het leiding geven aan organisaties in de consulting sector en ICT. Hij heeft in de afgelopen jaren diverse leidinggevende functies bekleed bij Atos, en eerder bij IBM Global Services en HP/EDS. De Raad van Commissarissen is van mening dat het profiel van de heer Blejie uitstekend past bij de fase die ICT Automatisering ingaat.

De heer Theo van der Raadt is door de raad van commissarissen voor de tussenliggende periode als tijdelijk bestuurder aangewezen.

Profiel ICT
ICT Automatisering stelt zich tot doel bedrijfs-, productie- en communicatieprocessen bij onze afnemers te versoepelen, te vereenvoudigen en te verbeteren. Wij doen dit op basis van hoogwaardige technologische kennis. Kennis die wij presenteren in de vorm van inventieve en effectieve product/marktcombinaties. ICT is ingedeeld naar de markten, die wij bedienen. Wij kennen zes verticals: Logistics, Automotive, Machine & Systems, Industrial Automation, Energy en Healthcare. Iedere vertical bestaat uit professionals met specifieke kennis en expertise van producten en processen van een markt. Kijk voor meer informatie op www.ict.nl.

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Deel: ' Carlo D'Agnolo kondigt vertrek aan als CEO van ICT Automatisering '
Lees ook