PERSBERICHT
Voor de Nederlandse markt

Carmel College aangewezen als Apple Distinguished School

Bunnik, 3 juni 1999 ­ Tijdens de openingsplechtigheid van de nieuwe mediatheek van het Carmel College in Heesch heeft Josiane Morel, bij Apple Computer Europa verantwoordelijk voor onderwijsprojecten, bekendgemaakt dat Apple het Carmel College in Heesch heeft uitgeroepen tot Apple Distinguished School.

Het Carmel College was door het ministerie van onderwijs al aangewezen tot voorhoedeschool in het kader van het project "Investeren in Voorsprong". Dat deze school nu ook is uitgeroepen tot Apple Distinguished School onderstreept de brede erkenning voor de wijze waarop het Carmel College ICT integreert in het onderwijsprogramma.

Het Carmel College zal in samenwerking met de andere Apple Distinguished Schools in Europa, het Apple Teacher Development Centre in Nederland en de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht streven naar een verdere optimalisatie van computergebruik op scholen.

In het kader van het ACOT-project (Apple Classrooms of Tomorrow) heeft Apple twaalf jaar lang onderzoek gedaan naar het effect van technologie op het onderwijs. Om de ervaringen die in deze jaren zijn opgedaan te kunnen delen met nog meer scholen is het Apple Distinguished Schools-programma ontwikkeld.

Apple Distinguished Schools
Het Apple Distinguished Schools-programma is ontwikkeld om scholen te begeleiden bij de ontwikkeling en demonstratie van methoden voor de toepassing van multimediale computerhulpmiddelen in het onderwijs. De scholen die deelnemen aan het Apple Distinguished Schools-programma beschikken over een uitstekende IT-infrastructuur, zodat leerkrachten via de computer met de kinderen kunnen communiceren, de bestanden van de leerlingen kunnen beheren en on line kunnen samenwerken aan klassikale projecten.

De deelnemende scholen hebben een voorbeeldfunctie in hun regio. Ze helpen andere scholen bij de integratie van multimediahulpmiddelen in het lesprogramma door onderwijzend personeel te scholen, niet alleen in het gebruik van technologie, maar ook met betrekking tot de nieuwe pedagogische benadering die met de technologie gepaard gaat.

De deelnemende scholen aan het Apple Distinguished Schools-programma, waaronder het Carmel College in Heesch, zijn gekozen vanwege hun duidelijke technologische visie, hun flexibiliteit, hun bereidheid om ervaringen te delen en hun dynamische personeel. Deelnemende scholen moeten inhoudelijk interessante informatie verschaffen, uitstekende lesprojecten verzorgen en bereid zijn de methoden en resultaten aan andere scholen en leerkrachten te demonstreren. Elke school wordt voor een periode van twee jaar gekozen, waarna de deelname wordt geëvalueerd en mogelijk met nog twee jaar wordt verlengd.

Nadere informatie over het Apple Distinguished Schools-programma is beschikbaar op de volgende website: http://www.apple.com/nl/education/ads/adschools.html.

© 1999 Apple Computer Benelux B.V. Apple, het Apple logo en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken en iMac is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Alle andere merknamen die worden genoemd kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars, en worden bij deze erkend.

# # #

Apple
Apple Computer, Inc. gaf in de jaren '70 het startschot voor de personal-computerrevolutie met de Apple II en vond in de jaren '80 de personal computer opnieuw uit met de Macintosh. Apple staat nu opnieuw achter zijn oorspronkelijke missie ­ de beste producten en ondersteuning leveren op het gebied van personal computers aan studenten, docenten, ontwerpers, wetenschappers, technologen, ondernemers en consumenten in meer dan 140 landen.

Websites van Apple:
Voor informatie over Apple Computer: http://www.apple.com Voor informatie over Apple Computer Benelux: http://www.apple.nl Voor persberichten, achtergrondmateriaal en contactinformatie: http://www.apple.com/pr

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Margriet Schouten
Public Relations Manager Benelux Region
Apple Computer Benelux b.v.
Kosterijland 42, 3981 AJ Bunnik
Tel.:+31 (0)30 - 659 39 62
Fax: +31 (0)30 - 659 38 52
E-mail: schouten1@euro.apple.com

Deel: ' Carmel College aangewezen als Apple Distinguished School '
Lees ook