Gemeente Amersfoort


s 3 februari 1999

Billboards voor echte helden

Caroline Schroeder gaat generatie Amersfoorters portretteren

Ze straalt een aangename, bewust gekozen rust uit. Het resultaat van indringende levenslessen die de camera haar in haar ruim tienjarige loopbaan heeft voorgeschoteld. Die camera zal Caroline Schroeder (37) tot haar dood trouw blijven, want hij is haar excuus om binnen te komen bij de mensen, die haar zo mateloos interesseren.

"Wat me het meest raakt zijn ouderen die na alle ervaringen van het leven hun mildheid en openheid hebben behouden. Ook heb ik iets met pubers, maar uiteindelijk zijn alle leeftijden interessant", aldus de Hilversumse fotografe. Caroline krijgt na Henze Boekhout, Jeroen Alberts en Ellen Kooi als vierde en laatste fotograaf de gemeentelijke opdracht aan de slag te gaan met het thema 'Generaties in groeisstad Amersfoort'. "Stadsgroei is fantastisch", zegt Caroline, "maar de aandacht richt zich vaak op de welvaart, de snelheid ervan. Ik wil de andere kant belichten. Dat wat er op kleine schaal gebeurt. Onderhuids worden veel dingen opgelost door anonieme stadsbewoners. Juist al dat belangeloze sociale werk, van oude en nieuwe generaties, zorgt dat in een snelgroeiende stad het menselijke niet verloren gaat. Die kant wil ik in beeld brengen. Je zou het een 'ode aan de dienstbaarheid' kunnen noemen. Onze samenleving wordt in stand gehouden door mensen die dienstbaar, zorgzaam zijn. Vrijwilligers die al dertig jaar vrijwillig het clubblaadje in elkaar nieten. Vraag je waarom, dan zeggen ze: idealisme. Die inzet en trouw ontroeren me. Tien procent van de thuiszorg in Nederland is professioneel. Tien procent! De rest is mantelzorg, onbetaald. Dat zijn voor mij de echte helden. Zulke Amersfoorters zou ik graag willen portretteren. Foto's van volstrekt anonieme mensen, op een billboard in hun eigen stad. Met een tekst over wat ze al die jaren gedaan hebben. Dat lijkt me fantastisch".

OPROEP
Gezocht: Amersfoortse vrijwilligers van 8 tot 80 jaar

Fotografe Caroline Schroeder maakt voor de gemeente Amersfoort een portrettenserie van Amersfoortse vrijwilligers van 8 tot 80 jaar. Ze zoekt vrijwilligers in organisaties, maar vooral ook mensen die op eigen initiatief met iets begonnen zijn. Dat kan heel klein zijn, zoals regelmatig boodschappen doen voor de buurvrouw, of heel groot. De uiteindelijke fotoserie wordt in Amersfoort geëxposeerd en verschijnt in boekvorm. Weet u iemand of voelt u zich aangesproken? Bel dan: 033-4633034.

Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Deel: ' Caroline Schroeder portretteert generatie Amersfoorters '
Lees ook