Ingezonden persbericht

Werkdruk hoog ? Vergeet het dan maar met de seks.

Het weekblad Carp toont als eerste in Nederland rechtstreeks een negatief verband tussen werkdruk en seks aan. Dat blijkt uit de uitslagen van de Carp enquete over seks en werk. Slechts tien procent van de hoogopgeleide werknemers tussen 25 en 35 jaar die langer dan drie jaar een relatie heeft, heeft tien of meer keer per maand seks. En als de werkdruk erg hoog is, uit zich dat in meer ontevredenheid over de seks en ook in minder seks (een tot drie keer per maand).

Een ander opvallend resultaat is dat mensen die aangeven het maken van carriere belangrijk te vinden, veel tevredener over hun seksleven zijn dan mensen voor wie de carriere minder belangrijk is. Als de werkdruk erg hoog is en als te zwaar wordt ervaren - dit geldt voor veertig (!) procent van de respondenten - dan uit zich dat wel degelijk in veel meer ontevredenheid over de seks en ook in minder seks (een tot drie keer per maand). Mensen die de werkdruk als (helemaal) niet te zwaar aangaven (51%) zijn veel vaker tien of meer keer per maand seksueel actief.

Eenenveertig procent van de mensen met kinderen heeft een tot drie keer seks per maand. Ter vergelijking: van de stellen zonder kinderen is dat vierentwintig procent. Gemiddeld scoort de hoogopgeleide werknemer tussen 25 en 35 jaar 6,8 keer per maand. Veel vaker zijn de stellen met kinderen binnen een halfuur klaar. En daarbovenop zijn ze ook nog eens veel vaker ontevreden over hun seksleven, ook al vinden beide groepen - met en zonder kinderen - seks even belangrijk. Als er minder seks is dan gewenst wijst 47 procent het kind als schuldige aan. Daarnaast gaat 36 procent liever slapen dan seksen en gaven vooral de mannen aan dat hun partner minder zin zou hebben.

Twintig procent is na afloop ontevreden over de daad. Als belangrijkste reden wordt genoemd het ontbreken van fantasie (13 procent), gevolgd door het ontbreken van spanning (10 procent), en als laatste dat de seks te kort duurt (zeven procent). Mannen (13 procent) klagen overigens vaker dan vrouwen over de initiatiefloze partner (3 procent). Tien procent van de vrouwen is ontevreden omdat ze geen orgasme heeft.

Noot aan de redactie:
Carp* baanbrekend magazine is een weekblad gericht op afgestudeerde hbo'ers en wo'ers in de leeftijd van 25 tot en met 35 jaar. Carp* magazine informeert over vacatures, arbeidsmarkt, carriereplanning en persoonlijke ontwikkeling. Carp* is een uitgave van Crosspoints BV, onderdeel van PCM uitgevers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Phaedra Werkhoven, (redacteur Carp*).
E-mail: pwerkhoven@carp.nl of telefoonnummer: 020 - 7123582 of 06-20435182.

Deel: ' Carp minder seks bij hoge werkdruk '
Lees ook