CAS International krijgt prestigieuze Moyra Stava-Morena Prijs


DEN HAAG, 20120301 -- 1 maart 2012 - Elk jaar omstreeks de geboortedag van Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom wordt de naar haar genoemde Moyra Stava-Morena Prijs toegekend aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met werkzaamheden die stroken met de doelstelling van de Moyra Stava-Morena Stichting .Het bestuur van deze stichting heeft unaniem besloten de prijs voor 2012 toe te kennen aan CAS International (Comité Anti Stierenvechten), gevestigd te Utrecht. De prijs wordt op 8 maart 2012 aan CAS uitgereikt.

Het bestuur wil hiermee haar waardering uiten voor de consequente inzet gedurende vele jaren door CAS International ter bereiking van haar doelstelling. Deze inzet, die tot daadwerkelijke resultaten heeft geleid, werd getypeerd als:
• vasthoudend
• internationaal, in vele landen
• duidelijk, consequent in haar streven
• fatsoenlijk, op rechtmatige wijze, binnen grenzen van wetgeving

CAS International is erg blij met deze waardering en zal het bedrag gebruiken voor het organiseren van een internationale conferentie tegen het stierenvechten, eind juni 2012. Deze conferentie, waarvoor meer dan 70 organisaties wereldwijd worden uitgenodigd, wordt dan voor de zesde keer gehouden. De eerste keer was in 2007, in Lissabon, waar toen 22 organisaties aan deelnamen. De conferentie wordt gehouden in Den Haag vanwege de profilering van deze stad als internationaal centrum van recht en vrede. Daar valt inzet voor dierenwelzijn als vanzelfsprekend ook onder.

Wanneer: Donderdag 8 maart 2012 om 16:00 uur
Waar: Den Haag, BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V., Korte Vijverberg 4 (2513 AB)
Organisator: Moyra Stava-Morena Stichting

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is de grootste organisatie ter wereld die zich exclusief richt op het bestrijden van het stierenvechten en wrede fiestas ('dorpsfeesten') waarbij stieren en andere dieren worden misbruikt. Wij werken samen met zusterorganisaties in alle stierenvechtlanden.
www.cas-international.org

De Moyra Stava-Morena Stichting, opgericht in 1982, geeft financiële steun aan organisaties die hulp verlenen aan dieren die in nood verkeren en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het buitenland. Voorts kan de stichting bijdragen in de kosten van oprichting en in stand houden van dierenasiels en –inrichtingen en al hetgeen in het belang van dieren moet geschieden.
www.moyrastavamorena.nl


Deel: ' CAS International krijgt prestigieuze Moyra Stava-Morena Prijs '
Lees ook