Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
25-06-2002

Casema komt Ict op School tegemoet; excuusbrief aan scholen

Zo'n 1200 scholen in west en midden Nederland ontvangen nog deze week een brief van Kabelbedrijf Casema met welgemeende excuses. Daarin komt Casema terug op de inhoud van een brief die de scholen eind mei ontvingen over doorgifte van het tv- en radiosignaal via hun Kennisnetaansluiting. Stichting Ict op School kwalificeerde de gang van zaken als 'niet netjes' en verzocht Casema de brief in te trekken en overleg te voeren over een correcte handelswijze. Casema komt in hun nieuwe brief aan het merendeel van de Ict-op School-wensen tegemoet.

Scholen in het gebied waar Kabelbedrijf Casema opereert, konden tot 1 juni 2002 gratis genieten van het tv- en radiosignaal via hun Kennisnetaansluiting. Dit meldde Casema in een brief die eind mei binnenkwam bij scholen die geen reguliere kabelaansluiting op radio en televisie hadden. Die scholen werd verzocht vóór 29 mei een speciaal Casema-abonnement te nemen indien zij het tv- en radiosignaal wilden behouden. Per 1 juni zou de doorgifte via Kennisnet worden gestaakt. Scholen konden daarbij kiezen uit een contract voor 3, 5 of 10 jaar.

Stichting Ict op School mede namens Stichting Kennisnet - kwalificeerde deze gang van zaken als 'niet netjes' en verzocht Casema de brief naar de scholen in te trekken en overleg te voeren over een correcte handelswijze.

Het overleg tussen Ict op School en Casema heeft geleid tot de volgende resultaten:
· De ingangsdatum van het nieuwe abonnement is 1 september 2002; begin van het nieuwe schooljaar;
· Scholen krijgen een langere beslistermijn;
· Scholen kunnen ook kiezen voor een contractduur van 1 jaar;
· Er komt duidelijkheid over de opzegtermijn en de consequenties van vervroegd opzeggen van een 3, 5 of 10 jarig contract;
· Geen extra kosten indien scholen op een later tijdstip alsnog besluiten een abonnement op tv- en radiodoorgifte aan te vragen;
· Mogelijkheid voor de school om voor 1 aansluiting te kiezen.
De enige overgebleven wens geen bedrijfstarief maar aangepaste tariefstructuur met een gereduceerd schooltarief - kon Casema niet inwilligen. Ict op School onderzoekt nog of deze tarieven landelijk aan te passen zijn.

Deel: ' Casema komt Ict op School tegemoet; excuusbrief aan scholen '
Lees ook