UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK ADAM

catalogus collectie Van Emde Boas verschijnt

Catalogus boekencollectie van seksuoloog Van Emde Boas verschijnt

Op vrijdag 7 juni 2002 publiceert de Universiteitsbibliotheek Amsterdam de 'Catalogus van de collectie Van Emde Boas; Een boekenverzameling op het gebied van de seksuologie en de daarmee verband houdende psychiatrie en psychoanalyse

Samengesteld door de sector Verwerving & Ontsluiting, voorzien van een biografie en bibliografie van Coen van Emde Boas(1904- 1981) door Walter van Emde Boas
en voor uitgave gereed gemaakt door Piet Visser'. Universiteitsbibliotheek Amsterdam 2002, 448 p., geïllustreerd, ISBN 90 6125124 9

Vanaf 1950 heeft Coen van Emde Boas hartstochtelijk verzameld en gebouwd aan zijn bibliotheek van boeken, tijdschriften, brochures en plaatwerken op het gebied van de seksuologie. Ook bracht hij een ruime collectie antiquarische erotische literatuur, vroege pornografie en populaire seksuologische voorlichtingspublicaties bijeen. Naar zijn uitdrukkelijke wens bleef deze collectie binnen Nederland toen in 1990 een overeenkomst met de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en haar Vereniging van Vrienden werd bereikt. De catalogisering van de collectie heeft nog eens 10 jaar gevergd.

Coen van Emde Boas studeerde in Leiden geneeskunde en interesseerde zich al vroeg voor de rol van de seksualiteit bij het ontstaan van geestesziekten en sociale functiestoornissen. Gefascineerd door de raakvlakken van psycho(patho)logie en seksualiteit met kunst en literatuur, kwam hij in contact met pioniers als Premsela in Amsterdam en Hirschfeld en Hodann in Berlijn. In 1932 vestigde Van Emde Boas zich als zenuwarts, psycho-analyticus én seksuoloog in Amsterdam, waar hij 50 jaar lang tevens werkte in het Dr. Aletta Jacobs Huis van de Nieuw Malthusiaanse Bond, later de NVSH. Als pleitbezorger van deze organisaties trok hij door het land voor lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten, waar hij veel geïnteresseerden, maar ook de nodige tegenstand ontmoette. Via contacten met collega's politici en beleidsmakers streefde Van Emde Boas naar seksuele emancipatie, inclusief vrijmaking en decriminalisering van anticonceptie, abortus provocatus en pornografie. Een vooraanstaande rol speelde hij bij de emancipatie van homoseksualiteit. In 1970 werd hij bijzonder hoogleraar in de leer der menselijke betrekkingen ten aanzien van het geslachtsleven aan de Universiteit van Amsterdam, de eerste leerstoel Seksuologie in West Europa. In 1972 volgde een benoeming aan de Universiteit Leiden.

Expositie
De expositie 'SEKSUALITEIT IN WOORD EN BEELD' in de Medische Bibliotheek AMC toont van 8 juni t/m 3 augustus 2002 een keuze uit de collectie Van Emde Boas.
Openingstijden: ma-do 9.00-22.30 u; vr 9.00-17.00 u;za 10.00-17.00 u Meibergdreef 9, locatie KO-216
1100 DD AMSTERDAM Zuidoost; metro 50/54 station Holendrecht.

De catalogus is te verkrijgen door 25 euro + 7.50 euro aan verzendkosten over te maken op postgiro 5032014 tnv UvA, Universiteitsbibliotheek, Singel 425 1012 WP Amsterdam

Info: herweijer@uba.uva.nl, tel 020 525-2054, website: www.uba.uva.nl


07 jun 02 13:07

Deel: ' Catalogus boekencollectie van seksuoloog Van Emde Boas '
Lees ook