Persbericht Keurmerkinstituut

Catalogus van keurmerken en erkenningsregelingen op Internet

Bijna elke week wordt wel een nieuw keurmerk aangekondigd, maar slechts weinig van deze initiatieven komen echt van de grond. Hoe meer kwaliteitslogo’s en betrouwbaarheidsstempels er zijn, hoe moeilijker het voor consumenten is ze naar waarde te schatten. Sommige zijn namelijk pure reclame, terwijl bij andere strenge eisen gehanteerd worden. Het Keurmerkinstituut doet zijn naam eer aan, en schept duidelijkheid door op zijn website een catalogus van keurmerken en erkenningsregelingen te publiceren. De catalogus is sinds 8 februari op te roepen vanaf de homepage van het Keurmerkinstituut (https://www.keurmerk.nl).

Enkele recente citaten uit de media die getuigen van de toenemende onduidelijkheid over keurmerken.

- Het regent keurmerken (Telegraaf, 12 november 1998)
- Gevraagd: keurmerk voor keurmerken (FEM De Week, 7 januari 1999)
- Eén keurmerk eerlijke handel; organisaties willen orde in wirwar van certificaten (Trouw,  3 februari 1999)

Het Keurmerkinstituut maakt op zijn website onderscheid tussen keurmerken, die veelal voor producten worden uitgegeven, en erkenningsregelingen, die doorgaans op dienstverlening worden toegepast.

De behoefte aan nieuwe keurmerken en erkenningsregelingen kan in verband worden gebracht met de terugtredende overheid. In een aantal gevallen (zorg, kinderopvang) verschaft de overheid nog wel de aanloopfinanciering voor een certificatiestelsel. Door de deregulering is in veel detailhandelsbranches geen vestigingsvergunning meer nodig. Daardoor ontstaat bij bonafide ondernemers de wens om zich te onderscheiden van de beunhazen. Ook maatschappelijke betrokkenheid kan leiden tot behoefte aan een keurmerk, bijvoorbeeld als het gaat om milieuvriendelijk produceren (Milieukeur, Eko-label) of eerlijkheid in de handel (Max Havelaar).

Het Keurmerkinstituut beheert zelf het keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut, een algemeen consumentkeurmerk voor producten en diensten. De eisen hebben betrekking op alle voor de consument relevante aspecten van het product of de dienst, inclusief veiligheid, milieu, productinformatie, etc. Dit door de Raad voor Accreditatie erkende keurmerk is de opvolger van de keurmerken “Goedgekeurd, Ned. Vereniging van Huisvrouwen” en “Goedmerk”.  
Meer informatie: Willem van Weperen, willem@keurmerk.nl Keurmerkinstituut, Postbus 9855, 1006 AN Amsterdam. Tel (020) 346 00 66, Fax (020) 346 00 55, E-mail post@keurmerk.nl.

Deel: ' Catalogus keurmerken en erkenningsregelingen op Internet '
Lees ook