Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht:28 januari 1999, no. 6.

Catharinaplein krijgt definitief vorm

Het college van burgemeester en wethouders stemt ermee in dat Multi Vastgoed uit Gouda de zuidwand van het Catharinaplein in het centrum van de stad verder gaat ontwikkelen. Het college kan zich, onder bepaalde randvoorwaarden, goed vinden in de visie voor het Catharinaplein die Multi Vastgoed onlangs, op basis van een gemeentelijk programma van eisen, ontwikkelde. Multi gaat de pleinwand vorm geven samen met de Luikse architect Vandenhove. Met de nieuwbouw investeert deze projectontwikkelaar circa 8 miljoen in het Catharinaplein.

Smalle Haven
Het Catharinaplein is een onderdeel van het project Smalle Haven, dat grenst aan de zuidzijde van de Heuvel Galerie. In 1993 ontwikkelde de bekende architect Jo Coenen een massavolumeplan voor dit project. Coenen vindt het voorstel van Multi typisch en karakteristiek voor het Eindhovense stadscentrum; deze werd daar in de 50-er jaren veel toegepast. Het Catharinaplein wordt als deelplan van Smalle Haven verder ontwikkeld. Over andere deelplannen, zoals het Medinacomplex/Molenveld en het noordelijke plandeel (de zuidkant van de Ten Hagestraat met onder andere Dynamo), zijn onderhandelingen gaande of worden studies verricht.

Programma van eisen
Het gemeentelijk programma van eisen voor het Catharinaplein gaat uit van een groter plein dan in de huidige situatie. De nieuwe bebouwing aan de zuidzijde van het plein moet daarbij het winkelcircuit van de binnenstad gaan afronden, het plein moet aantrekkelijk worden om te verblijven en gaan fungeren als een knooppunt van voetgangerstromen. Ook de invulling van het plein zelf zal aan een aantal kwalitatieve eisen moeten voldoen. Voor die invulling is de gemeente zelf verantwoordelijk.

Multi Vastgoed bv
Multi Vastgoed bv is één van de grootste onafhankelijke projectontwikkelaar in Nederland. Midden vorig jaar was de totale waarde van de projecten die Multi Vastgoed, in binnen- en buitenland in aanbouw of in ontwikkeling heeft, ongeveer 1,9 miljard gulden. Multi Vastgoed ontwikkelde recent onder meer de Kalvertoren in Amsterdam, het Beursplein (Koopgoot) in Rotterdam en het Loeffplein in Den Bosch.

Uitstraling
Multi Vastgoed hecht grote waarde aan de uitstraling van de nieuwe bebouwing aan het Catharinaplein. De projectontwikkelaar ontwierp een gebouw van vier verdiepingen aan de zuidkant van het plein. Daarvoor moet een aantal gemeentelijke panden (Stratumseind 5 t/m 15 en Smalle Haven 2 t/m 6) worden gesloopt. Ook de unit voor de kerk met het fastfoodrestaurant gaat weg. Op de begane grond van het nieuwe gebouw kunnen zes tot zeven (bijzondere) winkels worden gehuisvest, op de eerste verdieping een horecagelegenheid en op de tweede en de derde verdieping is ruimte voor 10 binnenstadsappartementen.

Visie
In de visie van Multi Vastgoed moet het gebouw door zijn vormgeving een eigen identiteit krijgen, moet het passen bij de functies winkels, horeca en wonen en een sfeer uitstralen van warmte en gezelligheid. Ook moet het gebouw van verschillende invalshoeken (o.a. de Rechtestraat, de Heuvel Galerie) goed zichtbaar zijn, moet er een goede wisselwerking zijn tussen in- en exterieur en moet er sprake van een maatvoering en uitstraling die goed passen bij de omgeving (Centrum, Catharinakerk en Stratumseind).

Randvoorwaarden
Burgemeester en Wethouders willen van Multi Vastgoed eerst meer duidelijkheid over de verdere invulling. De projectontwikkelaar dient daarbij zelf de beoogde functies (winkels, horeca en wonen) aan te trekken met, vooraf, de gemeentelijke goedkeuring. Ook vormt de verdere uitwerking van de architectuur de komende maanden een punt van overleg tussen Multi Vastgoed, architect Vandenhove, Jo Coenen (supervisor van het project Smalle Haven) en de gemeente. Samen met de financiële uitgangspunten zullen o.a. deze randvoorwaarden binnenkort in een intentieovereenkomst worden vastgelegd. De dienst Stadsontwikkeling gaat op korte termijn onderzoeken op welke locatie een ondergrondse fietsenstalling kan worden aangelegd (onder de Kerkstraat of onder de nieuwe bebouwing). Daarvoor moet vervolgens een krediet van de raad worden gevraagd.

Archeologie
Onder het huidige Catharinaplein liggen waarschijnlijk nog de oude fundamenten van de Catharinakerk. Om die goed te kunnen onderzoeken zal in de planning voor de aanleg van het nieuwe plein ruimte worden vrijgemaakt voor een nader onderzoek door stadsarcheoloog Nico Arts. Ook is een cultuurhistorisch onderzoek gaande naar het te slopen pand Stratumseind 5 t/m 7. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal het gemeentebestuur bekijken of waardevolle elementen (zoals kapconstructies) elders geconserveerd kunnen worden.

Deel: ' Catharinaplein Eindhoven krijgt definitief vorm '
Lees ook