Actueel

CBb vernietigt besluit Minister van Justitie, waarbij verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een rechtspersoon werd geweigerd
Bron: College van Beroep voor het Bedrijfsleven 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 16-07-2002

Op 4 juli 2002 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan op een beroep tegen de weigering van een verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een een besloten vennootschap.

De Minister van Justitie had de door appellante gevraagde verklaring van geen bezwaar, die op grond van artikel 2:175, tweede lid, Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is vereist voor het oprichten van een besloten vennootschap, geweigerd, omdat naar zijn oordeel het gevaar dat de werkzaamheden van de op te richten vennootschap zullen leiden tot benadeling van haar schuldeisers (artikel 2:179, tweede lid, BW). Het bezwaar van appellante tegen de weigering van de verklaring van geen bezwaar werd door de Minister ongegrond verklaard. Tegen die beslissing op bezwaar stelde appellante beroep in bij het College.

Het College heeft geoordeeld dat de Minister onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en deze omstandigheden derhalve in onvoldoende mate heeft betrokken bij de beoordeling of uit het plegen van dit strafbaar feit gevaar voor benadeling van de schuldeisers van de op te richten vennootschap kan worden afgeleid. Het College is tot de slotsom gekomen dat aan het bestreden besluit een onvoldoende zorgvuldig onderzoek ten grondslag ligt en dat dit besluit niet berust op een deugdelijke motivering.

Het College heeft het bestreden besluit vernietigd en de Minister opgedragen een nieuw besluit te nemen. Eerdere dit jaar heeft het College in andere, soortgelijke zaken de Minister eveneens opgedragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Verwezen zij onder meer naar de uitspraken van 28 maart 2002 (AWB 01/725, LJN AE1015), 25 april 2002 (AWB 01/683, LJN AE2169) en 4 juni 2002 (AWB 01/368, LJN AE5147).

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE5330
(Zie het originele bericht)

Deel: ' CBb vernietigt besluit Minister van Justitie, waarbij verklaring van.. '
Lees ook