Reumafonds

home

CBF-keur Nationaal Reumafonds opnieuw verlengd

Het CBF-keur van het Nationaal Reumafonds is op 4 juni opnieuw verlengd voor een periode van vijf jaar. Het CBF-keur is een keurmerk voor goede doelen in Nederland en hét teken van betrouwbaarheid van een goed doel voor het gevende publiek.

Het keurmerk wordt verstrekt door het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam. Dit bureau toetst de goede doelen in Nederland op bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving. Als een charitatieve instelling op deze punten aan de gestelde criteria voldoet, krijgt het het CBF-keur.

Naar de site van het CBF

Een van de eersten
Op 1 januari 1997 is het CBF begonnen met het verstrekken van keurmerken. Als een van de eerste fondsen kreeg het Nationaal Reumafonds op 1 juli 1997 het CBF-keur toegekend. Elke vijf jaar toetst het CBF de fondsen met een CBF-keur opnieuw. Dit jaar is na toetsing weer gebleken dat het geld dat het publiek aan de reumabestrijding doneert, op een verantwoorde manier door het fonds wordt besteedt.

Nieuwe eisen
Aanvankelijk stelde het CBF alleen eisen aan de fondsenwerving, bijvoorbeeld dat de kosten niet meer dan 25% van de opbrengsten mogen bedragen. Het Nationaal Reumafonds voldoet daar ruimschoots aan. Maar het CBF toetst nu ook nadrukkelijk de bestedingen. Het Reumafonds hanteert van oudsher zeer goede toetsingsprocedures, bijvoorbeeld het toekennen van subsidies, die naadloos aansluiten op de nieuwe eisen van het CBF. Bovendien wordt het fonds gecontroleerd door zijn leden: de patiëntenorganisaties en de organisaties van behandelaars.

Het Reumafonds is blij dat het CBF nu ook werkt aan criteria voor vermogensvorming. Iedere gezonde organisatie heeft natuurlijk een buffer nodig voor tegenvallers. Maar er moeten duidelijke grenzen worden gesteld, zodat er geen sprake kan zijn van 'oppotten'.

Meer controle
Allemaal goede ontwikkelingen, vindt het Nationaal Reumafonds, maar het pleit wel voor een extra scherpe controle als er twijfel bestaat over de goede bedoelingen van fondsenwervers, bijvoorbeeld justitieel. Ook als deze fondsen geen keurmerk hebben aangevraagd. Maar dit nog toekomstmuziek. Voorlopig raadt het Reumafonds u aan extra goed te letten op het CBF-keur.

Links bij dit bericht:

* de activiteiten van het Reumafonds

* inkomsten en uitgaven van het Reumafonds
* steun ons

Zoekwoorden:

Deel: ' CBF-keur Nationaal Reumafonds opnieuw verlengd '
Lees ook