PERSBERICHT

Leidschendam, 9 februari 2000

CBL blij met aanpak zwervende winkelwagentjes
door gemeente Purmerend

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branche-organisatie waarbij alle supermarktorganisaties in Nederland zijn aangesloten, is blij met het voornemen van de gemeente Purmerend om de zwervende winkelwagentjes aan te pakken. De gemeente Purmerend wil met een boete van f 100,- oneigenlijk gebruik van winkelwagentjes voorkomen. Purmerendse supermarkten gaan hun klanten met behulp van posters en folders informeren over de maatregel.

Dat deze maatregel succesvol is, blijkt uit de ervaringen van supermarkten in de gemeenten die deze maatregel al toepassen. Daar is het aantal rondzwervende wagentjes drastisch gedaald. Bovendien bracht men veel vermiste winkelwagentjes spontaan terug naar de supermarkt. Ruim de helft van alle supermarktondernemers vindt het dan ook nodig dat de maatregel wordt opgenomen in de Algemene Politie Verordening (APV) van de gemeenten.

Het CBL heeft alle Nederlandse gemeenten benaderd om dit goede voorbeeld te volgen door de maatregel in hun APV op te nemen. De bereidheid van de gemeenten om het probleem serieus te bekijken was groot. 2/3 van de gemeenten gaven aan dat zij bereid waren om over te gaan tot de maatregel als blijkt dat er in de gemeente problemen zijn met de winkelwagentjes. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Alphen a/d Rijn, die na de actie van het CBL en overleg met de supermarktondernemers overging tot aanpassing van hun APV. Inwoners van Alphen a/d Rijn riskeren nu een boete van f 180,- als zij het wagentje na gebruik niet terugbrengen bij de supermarkt.

Jaarlijks verdwijnen zo'n 20.000 winkelwagentjes dat betekent een schadepost van 8 miljoen gulden per jaar voor de supermarkten. Winkelwagentjes die door consumenten worden meegenomen voor privé-gebruik en later weer worden ingeleverd bij de supermarkt zijn meestal slecht bruikbaar wegens slijtage. Winkelwagentjes die uit sloten worden opgevist zijn helaas rijp voor de schroothoop. Inmiddels zijn er in Nederland 1 miljoen winkelwagentjes in gebruik. Dit aantal groeit jaarlijks.

Supermarkten doen zelf ook heel veel aan het voorkomen van het meenemen van winkelwagentjes door consumenten. Zoals de bekende muntsloten, magneetjes, paaltjes voor de deur, borgsystemen etc. Helaas blijkt dit voor consumenten die het felbegeerde wagentje in hun bezit willen krijgen niet afdoende. Ook het winkelmandje is zeer geliefd, bij veel supermarkten 'vliegen ze de deur uit'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda M.G. Boer, Hoofd PR en Voorlichting van het CBL, tel. 070-3376200/e-mail miranda.boer@cbl.nl Buiten kantooruren: 06-51 50 27 72

Deel: ' CBL blij met aanpak zwervende winkelwagentjes Purmerend '
Lees ook