Bijgaand vindt u de reactie van het Centraal
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger en spreekbuis van alle supermarkten in Nederland, op de oproep van de Raad Nederlandse Detailhandel (ANP 117)"Het CBL ondersteunt de oproep van de Raad
Nederlandse Detailhandel om het probleem van de bereikbaarheid van de winkels aan te pakken. Ook het CBL vraagt regelmatig de aandacht van de politiek voor de bereikbaarheid van supermarkten, zowel "aan de voordeur" als "aan de achterdeur" van de supermarkt. Dat wil zeggen enerzijds de bevoorradingsproblematiek en anderzijds het gebrek aan ruimte om de klant voldoende parkeergelegenheid, fietsenstallingen en dergelijke te kunnen bieden.
Bij de bevoorrading lopen de
supermarktorganisaties regelmatig vast vanwege venstertijden, files en andere wettelijke beperkingen. Helaas komt het daarom voor dat de klant misgrijpt omdat bepaalde -vaak verse en snellopende- producten niet tijdig aangevuld kunnen worden."Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Boer, Hoofd PR en Voorlichting van het CBL,
tel. 070-3376200/06-51502772.

Deel: ' CBL steunt oproep winkels beter bereikbaar te maken '
Lees ook