Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

PersberichtRijswijk, 24 juli 2001

Jaarverslag 2000: opnieuw stijging alcoholmisbruik in verkeer
CBR wil rij-instructeurs ook examens laten afnemen

Niet alleen examinatoren van het CBR, maar ook rij-instructeurs zouden onder strikte voorwaarden rijexamens moeten kunnen afnemen. Dat stelt het CBR in het jaarverslag over 2000, dat vandaag verschijnt. Het CBR ziet deze maatregel als een kwaliteitsimpuls voor de rijschoolbranche. Daarmee neemt de kans dat de branche de verplichte 'hertoets' van automobilisten en motorrijders mag uitvoeren, toe. Binnen de Europese Commissie gaan steeds meer stemmen op om bestuurders periodiek te toetsen op hun theoriekennis en rijvaardigheid. Het gaat om ongeveer 900.000 toetsen per jaar. Zonder verdere kwaliteitsverbetering voorziet het CBR dat de uitvoering van deze permanente verkeerseducatie aan buitenlandse concurrenten wordt gegund.

Uit het jaarverslag blijkt verder, dat het overmatig alcoholgebruik in het verkeer vorig jaar opnieuw toenam. De stijging werd veroorzaakt door aanscherping van de regels. Zonder de aanscherping zou het aantal medisch onderzoeken en cursussen voor alcoholovertredingen gelijk zijn aan 1999. In dat jaar verschoof het aantal gevallen van alcoholmisbruik van de relatief lichte naar de zware vormen, waar medisch onderzoek door een psychiater noodzakelijk is. Het CBR heeft dan ook begrip voor de pleidooien voor 'nul-tolerantie' bij alcohol in het verkeer. "Alcoholgebruik is nog altijd het zorgenkindje van de verkeersveiligheid", aldus het jaarverslag.

Scheiding doorbreken

Het CBR wil aan het idee om speciaal opgeleide instructeurs naast hun opleidingswerk ook examens te laten afnemen, strikte voorwaarden verbinden. De instructeur krijgt een soort kwaliteitspaspoort en het CBR zorgt er via bijscholing voor dat de kwaliteit op hoog niveau blijft. Door op deze manier de wereld van opleiding en examen naar elkaar toe te laten groeien, stijgen de kansen van de branche bij de Europese Commissie. Mocht het bestuur van de Europese Unie haar voornemen doorzetten en rijbewijsbezitters tot periodieke toetsing verplichten, dan zal het de uitvoering gunnen aan experts die gegarandeerde kwaliteit kunnen leveren. Als de branche daar niet op inspeelt, groeien de kansen voor buitenlandse concurrenten. Vandaar dat het CBR het voornemen heeft die kwaliteitsslag zelf in te zetten.

Meer motorexamens

In 2000 nam het aantal motorexamens explosief toe met 31 procent. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door het grote aantal kandidaten dat de verplichte lichte motor had overgeslagen om drie jaar later -op hun 21ste of 22ste jaar- meteen op een zware motor te kunnen rijden. Onder jonge motorrijders is voor deze verplichting, die sinds 1996 bestaat, weinig begrip.

Het percentage geslaagden nam licht af ten opzichte van 1999, maar de nog steeds groeiende belangstelling voor de tussentijdse toets (TTT) -een rijproef op ongeveer tweederde van de rijopleiding- compenseerde het tanende slagingspercentage. Gemiddeld deed ruim één op de vijf leerlingen een TTT, zeven procent meer dan in 1999. De TTT vergroot de slagingskans op het examen met maximaal twintig procent.

Deel: ' CBR wil rij-instructeurs ook examens laten afnemen '
Lees ook