Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS

Het conjunctuurbericht is vernieuwd op 12-10-2012.

Voor meer informatie zie: https://www.cbs.nl/conjunctuurbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek

Aanhoudende laagconjunctuur

Het conjunctuurbeeld was eind september even slecht als eind augustus. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Veertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal kromp de economie met 0,8 procent. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het tweede kwartaal met 0,2 procent. Ook in het eerste kwartaal groeide de economie met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Consumenten waren in september wat minder somber dan in augustus. De ondernemers in de industrie waren daarentegen pessimistischer.

De productie van de industrie was in augustus 0,6 procent lager dan in augustus 2011. Het volume van de uitvoer van goederen was 2,5 procent groter. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in juli even groot als een jaar eerder. Door huishoudens werd 1,5 procent minder besteed dan in juli 2011.

De kapitaalmarktrente kwam in september uit op 1,8 procent, net als een maand eerder. De inflatie bedroeg 2,3 procent, net als in juli en augustus. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus 8,0 procent lager dan in augustus 2011. De afzetprijzen van de industrie waren 4,2 procent hoger dan een jaar eerder.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in augustus verder op. Het aantal vacatures daalde in het tweede kwartaal verder, net als het aantal banen. Er werden in het tweede kwartaal van 2012 wel meer uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het eerste kwartaal.

Deel: ' CBS aanhoudende laagconjunctuur '
Lees ook