CBS


CBS:Afzetprijzen industrie in november fors gestegen

De prijzen van Nederlandse industriële producten liggen in november 1,2% hoger dan in oktober van dit jaar. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de binnenlandse afzetprijzen in november 0,6% zijn gestegen. De exportprijzen zijn 1,6% toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen van producten van de aardolie- en de chemische industrie. In vergelijking met november vorig jaar liggen de prijzen van industriële producten inmiddels 6,1% hoger.
Prijsbeweging aardolie- en chemische producten bepalend Onder invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn de prijzen in de aardolie-industrie in november ten opzichte van oktober sterk toegenomen (+7,9%). De binnenlandse prijzen in deze branche zijn met 3,5% gestegen. De exportprijzen vertonen zelfs een stijging van 9,7%. Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, ligt het totale prijsniveau van Nederlandse industriële producten in november 1999 nog maar 0,5% hoger dan in oktober. Naast de ontwikkelingen in de aardolie-industrie zijn ook producten van de chemische industrie flink duurder geworden (+2%). Overwegend prijsstijgingen in overige industriële branches Tussen november en oktober hebben zich in de meeste bedrijfsklassen van de industrie prijsstijgingen voorgedaan. Naast de aardolie- en de chemische industrie zijn prijsstijgingen van meer dan één procent waargenomen in de papier- en kartonwarenindustrie en de basis-metaalindustrie. Prijsdalingen hebben zich volgens het CBS alleen voorgedaan binnen de elektrische apparatenindustrie. Grondstofprijzen in november gestegen
De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, liggen in november 1,8% hoger dan in oktober. Geïmporteerde grond-stoffen zijn volgens het CBS bijna zesmaal zoveel in prijs gestegen dan de uit Nederland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten.
In vergelijking met november vorig jaar liggen de verbruiksprijzen in de industrie 12,5% hoger. Op de binnenlandse markt zijn deze prijzen met 6,1% gestegen. Geïmporteerde grondstoffen zijn 18,2% in prijs gestegen.

Deel: ' CBS Afzetprijzen industrie in november fors gestegen '
Lees ook