CBS

Consument begint 2000 optimistisch

Het consumentenvertrouwen heeft in januari de hoogste waarde bereikt uit de vijfentwintig jaar dat het CBS hierover cijfers verzamelt. In januari neemt het consumentenvertrouwen met acht punten toe tot 28. Deze stijging is sterker dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het consumentenvertrouwen blijft daardoor een stijgende trend vertonen. In januari is de consument vooral optimistischer over het economisch klimaat. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Oordeel economisch klimaat sterk verbeterd
De consument is in januari veel positiever over het algemene economische klimaat dan in december. Het samenvattende oordeel over het economisch klimaat is met 16 punten gestegen tot 34, het hoogste niveau sinds 1986. Het oordeel over de afgelopen twaalf maanden is met 15 punten toegenomen, dat over de komende twaalf maanden met 18 punten.

Koopbereidheid stabiel op hoog niveau
De koopbereidheid van de consument is nagenoeg stabiel gebleven op het hoge niveau van eind vorig jaar. Al een aantal maanden schommelt de indicator voor de koopbereidheid rond de 22 punten. Dat is vergelijkbaar met het hoge niveau van de zomer van 1998. In januari is het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden iets minder positief. Daar staat tegenover dat meer consumenten dan in december de tijd gunstig achten voor het kopen van duurzame consumptiegoederen, zoals wasmachines en televisies. De verwachtingen voor de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden zijn vrijwel gelijk gebleven.

Technische toelichting
De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economische klimaat en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend personen. De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimisten'), dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consumenten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien betekent dat de optimisten een meerderheid van tien procent hebben ten opzichte van de pessimisten. Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid. Het CBS berekent ook tijdreeksen van het consumentenvertrouwen na verwijdering van seizoeninvloeden (zie tabel 3). De berekening van de seizoeninvloeden wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Dat is onlangs gebeurd op basis van de cijfers tot en met december 1999. Daardoor zijn de seizoengecorrigeerde cijfers over december 1999 en eerder bijgesteld. De omvang van de herzieningen is beperkt.

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS consument begint 2000 optimistisch '
Lees ook