expostbus51


CBS


CBS:Consument kiest voor supermarkt

De Nederlandse gezinnen hebben in 1998 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gezamenlijk 67,2 miljard gulden aan de dagelijkse boodschappen uitgegeven. Het grootste deel van dit bedrag, bijna zeventig procent, is afgerekend aan de kassa van de supermarkten. Dit is één van de uitkomsten uit het rapport Bestedingen aan het CBL supermarkt-assortiment in 1998. Het rapport geeft een compleet en samenhangend beeld van consumentenbestedingen in supermarkten, speciaalzaken en andere verkoopkanalen. Bestedingen aan het CBL supermarkt-assortiment is het resultaat van een samenwerking tussen het CBL, de branchevereniging van alle supermarkten in ons land, en het CBS.
Consumentenbestedingen aan het CBL supermarktassortiment Een huishouden heeft in 1998 gemiddeld 190 gulden per week uitgegeven aan de dagelijkse boodschappen. Daarvan komt bijna 129 gulden terecht bij de supermarkten en 42 gulden bij de speciaalzaken. Andere aanbieders van levensmiddelen, waaronder de markt, warenhuizen, pompshops en boeren en tuinders, ontvangen per huishouden de resterende 19 gulden per week.
Winkelen bij de detailhandel is voor de consument niet de enige manier om in zijn behoefte aan levensmiddelen te voorzien. Wat voeding betreft kan hij ook gebruik maken van diensten die horeca, catering, zorginstellingen en dergelijke bedrijven bieden. Deze omzet aan foodproducten wordt geschat op ruim 15 miljard gulden. Consumptie stimuleert economische groei
De bestedingsdrift van de consument geeft een belangrijke impuls aan de economische groei, zo blijkt uit berekeningen van het CBS. Het goede presteren van de Nederlandse economie in 1998 vindt zijn basis in de aanhoudend sterke groei van de consumptieve bestedingen door gezinnen. De volumetoename van de gezinsconsumptie, onder invloed van de gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is de hoogste van de afgelopen twintig jaar. Het zijn met name de aanbieders van duurzame goederen die profiteren van de kooplust. In de levensmiddelenbranche als geheel is nauwelijks sprake van volumegroei. Binnen de levensmiddelenbranche realiseren de supermarkten in 1998 de hoogste groeicijfers.
Supermarkten zoeken nieuwe vormen van dienstverlening Uit het rapport komt naar voren dat de supermarkten hun toch al dominante positie in de afgelopen jaren verder wisten te versterken. Dit gaat vooral ten koste van de speciaalzaken in food, die hun aandeel in de consumentenbestedingen voortdurend zien afnemen. Dit betekent niet dat de supermarkten op hun lauweren rusten. Integendeel: de groei van de totale consumentenbestedingen op de foodmarkt is beperkt en het aandeel van horeca- en andere bedrijven op de foodmarkt neemt licht toe. Supermarkten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening. Het CBL inventariseert hiertoe consumentenwensen, variërend van uitbreiding van de openingstijden tot vergroting van het aanbod gemaksproducten. Ook wil de supermarktbranche tegemoet komen aan de vraag van klanten om eenvoudige medicijnen, die zonder recept verkrijgbaar zijn, in de schappen op te nemen. Het gaat hierbij met name om pijnstillers, vitaminen of mineralen en homeopathische middelen.

Toelichting
Gedetailleerde informatie in de vorm van teksten, grafieken en tabellen is beschikbaar in de publicatie Bestedingen aan het CBL supermarkt-assortiment 1998, die vandaag verschijnt. Dit rapport is een gemeenschappelijke uitgave van het Centraal Bureau Levensmiddelen-handel (CBL), de branchevereniging van alle supermarkten in ons land, en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deel: ' CBS Consument kiest voor supermarkt '
Lees ook