CBS Persbericht


Datum: 09-07-99

Consumentenprijsindex juni

De consumentenprijzen zijn tussen mei en juni met 0,4 procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met vorig jaar juni zijn de consumenten 2,3 procent duurder uit.

Kleding en voeding goedkoper

De daling van de consumentenprijsindex tussen mei en juni werd vooral veroorzaakt door een prijsdaling van kleding en schoeisel. Traditiegetrouw begint in deze tijd van het jaar de uitverkoop van kleding en schoeisel. Als gevolg hiervan werd kleding bijna 6 procent goedkoper en schoeisel ruim 3 procent. Ook werden verse groenten en fruit goedkoper. De prijs van vis ging omhoog.

Inflatie stabiel op 2,3 procent

In juni lagen de prijzen gemiddeld 2,3 procent hoger dan een jaar geleden. Hiermee blijft de inflatie op hetzelfde niveau als in de voorgaande maand. In het eerste halfjaar van 1999 is de inflatie niet onder 2,1 procent gekomen. De gemiddelde inflatie bedroeg in de eerste 6 maanden 2,2 procent.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex

Het CBS stelt naast de nationale consumentenprijsindex ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen van de prijsontwikkelingen binnen de Europese Unie, maar geeft een minder volledig beeld dan de nationale index.

In mei was de geharmoniseerde index voor Nederland 2,1 procent hoger dan een jaar daarvoor. Voor de elf landen van de Eurozone was dat 1,0 procent. Hiermee komt de inflatie in Nederland dus 1,1 procentpunt hoger uit dan gemiddeld in de Eurozone.

De geharmoniseerde index van Nederland daalde tussen mei en juni 0,5 procent. Vergeleken met vorig jaar juni is de prijsstijging volgens de Europese berekening 2,1 procent gebleven. Van de andere Europese landen zijn er nog geen uitkomsten over juni beschikbaar.

Afgeleide index

In de afgeleide prijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide consumentenprijsindex lag in juni dit jaar 1,8 procent hoger dan een jaar geleden.

Technische toelichting

De consumentenprijsindices geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 5 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Deel: ' CBS Consumentenprijsindex juni 1999 '
Lees ook