CBS Persbericht


Datum: 09-04-99

Consumentenprijsindex maart 1999

In maart was de consumentenprijsindex 0,9 procent hoger dan in februari. De stijging is vooral een gevolg van de stijging van de prijzen van kleding en schoeisel, zo blijkt uit cijfers van het CBS in Voorburg. Een toename van de consumentenprijsindex in deze orde van grootte is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Vergeleken met een jaar eerder lagen de consumentenprijzen in maart 2,2 procent hoger. De inflatie is in het eerste kwartaal van dit jaar stabiel rond deze waarde gebleven. De inflatie in Nederland blijft ruim één procent hoger dan die in de Eurozone als totaal.

Consumentenprijzen in maart 0,9 procent gestegen

Tussen februari en maart zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 0,9 procent gestegen. Vooral kleding en schoeisel werden duurder. Dit hangt samen met de overgang op de nieuwe zomercollectie en is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Verder waren er onder andere prijsstijgingen voor groenten en fruit en voor autobrandstoffen. Huishoudelijke en elektronische apparaten werden goedkoper. Vakantieaccommodatie was in maart goedkoper dan in februari in verband met de voorjaarsvakantie in februari.

Inflatie op 2,2 procent

In maart lagen de prijzen gemiddeld 2,2 procent hoger dan in maart 1998. In het eerste kwartaal van 1999 lag de inflatie bijna stabiel op 2,2 procent. Deze inflatiecijfers zijn internationaal gezien relatief hoog. Dat blijkt uit de geharmoniseerde consumentenprijsindex. Het CBS stelt deze sinds maart 1997 naast de nationale prijsindex samen ten behoeve van de Europese Unie (EU). De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar geeft een minder volledig beeld dan de nationale index.

Vergeleken met februari 1998 was de geharmoniseerde index voor Nederland in februari 1999 gestegen met 2,0 procent, vrijwel evenveel als de nationale index. Voor de 15 landen in de Europese Unie was dat slechts 1,0 procent, en voor de 11 landen in de Eurozone 0,8 procent. De inflatie is in Nederland dus ruim één procent hoger dan die in de totale Eurozone.

In maart 1999 komt de geharmoniseerde index voor Nederland 2,0 procent hoger uit dan in maart 1998. Het maartcijfer voor de andere EU-landen is nog niet beschikbaar.

Afgeleide consumentenprijsindex

In de afgeleide prijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide consumentenprijsindex lag in maart dit jaar 1,6 procent hoger dan een jaar geleden. Van de totale inflatie van 2,2 procent kan dus ongeveer een half procent worden toegeschreven aan de beide genoemde categorieën van belastingen.

Technische toelichting

De consumentenprijsindices geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 5 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en overige tabellen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995=100) 1)

Artikelgroep

Wegings- factoren

1999 feb.

1999 mrt. 2)

% mutatie mrt. '99 t.o.v.
feb. '99

mrt. '98

0

Totaal bestedingen

100000

107,5

108,5

0,9

2,2

1

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

13726

105,9

106,5

0,6

2,8

Voedingsmiddelen

12414

106,4

107,0

0,6

3,5

Brood en granen

2324

103,5

103,6

0,1

1,7

Vlees

2911

103,4

103,5

0,1


-0,7

Vis

313

109,8

110,0

0,2

7,1

Melk, kaas en eieren

2120

102,1

102,2

0,1

0,8

Oliën en vetten

361

101,5

101,4


-0,1

0,4

Fruit

986

112,3

113,9

1,4

3,7

Groenten, incl. aardappelen e.d.

1446

122,8

125,5

2,2

21,1

Suiker en andere zoetwaren

881

101,1

101,4

0,3

0,3

Voedingsmiddelen n.e.g.

1072

106,8

107,8

0,9

2,8

Alcoholvrije dranken

1312

101,5

101,7

0,2


-3,7

Koffie, thee en cacao

568

94,4

94,4

0,0


-13,9

Mineraalwater, frisdranken e.d.

744

107,0

107,2

0,2

4,5

2

Alcoholhoudende dranken en tabak

3980

110,4

110,6

0,2

2,7

Alcoholhoudende dranken

1923

102,5

102,9

0,4

1,6

Tabak

2057

117,8

117,8

0,0

3,6

3

Kleding en schoeisel

6121

98,5

111,3

13,0

0,1

Kleding en kledingstoffen

4995

98,2

112,0

14,1


-0,4

Schoeisel en schoenreparaties

1126

100,1

108,2

8,1

2,2

4

Huisvesting, water, elektriciteit, gas

26832

115,0

115,0

0,0

3,1

Huisvesting

20422

114,1

114,1

0,0

3,4

Normaal onderhoud en reparatie woning

1623

107,8

107,6


-0,2

1,6

Overige diensten i.v.m. woning, w.o. water

839

123,9

124,0

0,1

12,2

Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen

3948

120,5

120,6

0,1

0,6

5

Stoffering, huishoudelijke apparaten

7959

103,3

103,6

0,3

2,7

Meubelen, stoffering en decoratie

3368

103,9

104,5

0,6

3,5

Huishoudtextiel

931

102,2

103,1

0,9

2,4

Verwarmingsapp., kookapp., koelkasten

904

95,9

95,1


-0,8


-0,1

Vaat- en glaswerk en huishoudelijke app.

470

103,3

103,8

0,5

2,4

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin

430

100,7

101,0

0,3

0,7

Dagelijks woningonderhoud

1856

106,7

106,9

0,2

3,1

6

Gezondheid

544

104,7

105,0

0,3

0,8

7

Vervoer

10707

103,6

104,1

0,5

0,9

Aankoop voertuigen

4211

98,6

98,6

0,0

0,1

Gebruik van privé-voertuigen

4784

106,3

107,3

0,9

0,5

Vervoersdiensten

1712

108,3

108,3

0,0

3,2

8

Communicatie

1862

107,1

107,2

0,1


-1,7

9

Recreatie en cultuur

11329

103,3

103,1


-0,2

1,2

Apparaten, toebehoren incl. reparatie

4744

93,8

93,4


-0,4


-1,3

Recreatie en cultuur

3092

111,7

111,7

0,0

2,3

Kranten, boeken en schrijfwaren

2150

111,7

111,7

0,0

3,5

Pakketreizen

1343

104,2

104,2

0,0

3,3

10

Onderwijs

376

109,4

109,4

0,0

2,5

11

Hotels, cafés en restaurants

5521

108,5

108,4


-0,1

2,1

Restaurants, cafés en kantines

4387

109,2

109,3

0,1

2,9

Accommodatie

1134

105,9

104,7


-1,1


-1,5

12

Diverse goederen en diensten

6293

103,7

103,8

0,1

1,9

Lichaamsverzorging

1980

108,6

108,7

0,1

4,3

Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.

891

98,5

98,5

0,0

0,5

Verzekering

2486

101,2

101,2

0,0

0,5

Bankdiensten n.e.g.

31

102,0

102,0

0,0

2,9

Andere diensten n.e.g.

905

105,4

105,4

0,0

1,2

13

Consumptiegebonden belastingen en overheidsd.

4750

110,1

110,1

0,0

3,4

Consumptiegebonden belastingen

3785

108,8

108,8

0,0

3,1

Overheidsdiensten

965

114,9

114,9

0,0

4,1

1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.

2) Voorlopige cijfers.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

101,0

102,0

102,3

102,0

101,6

101,9

101,7

102,7

102,9

102,8

102,7

102,0

1997

102,8

103,0

103,8

103,9

104,2

103,6

104,0

104,3

105,2

105,3

105,4

105,1

104,2

1998

104,7

105,3

106,2

106,4

106,3

105,9

106,1

106,1

107,0

107,3

107,2

106,9

106,3

1999

107,0

107,5

108,5


*

Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,3

101,2

101,5

101,3

100,9

101,2

101,0

102,0

102,2

102,1

102,0

101,3

1997

101,9

102,1

102,8

102,9

103,1

102,6

103,0

103,3

104,3

104,4

104,4

104,1

103,3

1998

103,5

104,1

105,0

105,2

105,1

104,7

104,9

104,9

105,8

106,1

106,0

105,7

105,1

1999

105,3

105,8

106,7


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

100,9

101,9

102,2

101,9

101,5

101,8

101,6

102,5

102,8

102,6

102,5

101,9

1997

102,7

102,9

103,7

103,8

104,0

103,5

103,9

104,1

105,0

105,1

105,2

104,9

104,1

1998

104,6

105,2

106,0

106,3

106,2

105,7

105,9

105,9

106,8

107,0

107,0

106,7

106,1

1999

106,8

107,4

108,3


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen, afgeleid 1) 1995=100

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,2

101,2

101,5

101,2

100,8

101,1

100,9

101,8

102,1

101,9

101,9

101,2

1997

101,8

102,0

102,7

102,8

103,0

102,5

102,9

103,2

104,1

104,2

104,3

104,0

103,1

1998

103,4

104,0

104,8

105,1

105,0

104,5

104,7

104,7

105,6

105,9

105,8

105,5

104,9

1999

105,1

105,6

106,5


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,3

100,8

101,8

102,1

101,9

101,4

101,3

101,2

102,3

102,5

102,4

102,3

101,7

1997

102,2

102,5

103,4

103,5

103,7

103,1

103,1

103,5

104,6

104,7

104,7

104,3

103,6

1998

103,8

104,5

105,5

105,7

105,6

105,1

105,1

105,1

106,1

106,4

106,3

106,0

105,4

1999

105,9

106,5

107,6


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,8

100,2

101,2

101,6

101,3

100,8

100,8

100,7

101,8

102,0

101,9

101,8

101,2

1997

101,5

101,7

102,6

102,7

102,9

102,3

102,4

102,7

103,8

103,9

104,0

103,6

102,8

1998

102,9

103,5

104,5

104,8

104,7

104,2

104,2

104,2

105,2

105,5

105,4

105,0

104,5

1999

104,5

105,1

106,2


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige maand uit het voorgaande jaar

CPI Alle huishoudens

CPI Alle huishoudens

Totaal

afgeleid

Totaal

januari

1997

2,2

2,0

februari

1997

2,0

1,8

maart

1997

1,8

1,6

april

1997

1,6

1,4

mei

1997

2,2

1,8

juni

1997

2,0

1,7

juli

1997

2,1

1,8

augustus

1997

2,6

2,3

september

1997

2,4

2,3

oktober

1997

2,3

2,2

november

1997

2,5

2,3

december

1997

2,3

2,1

januari

1998

1,8

1,6

februari

1998

2,2

2,0

maart

1998

2,3

2,1

april

1998

2,4

2,2

mei

1998

2,0

1,9

juni

1998

2,2

2,0

juli

1998

2,0

1,8

augustus

1998

1,7

1,5

september

1998

1,7

1,4

oktober

1998

1,9

1,6

november

1998

1,7

1,5

december

1998

1,7

1,5

januari

1999

2,2

1,7

februari

1999

2,1

1,6

maart

1999

2,2


*)

1,6

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n085.htm Laatst gewijzigd: 09 april 1999

Deel: ' CBS consumentenprijsindex maart 1999 '
Lees ook