CBS Persbericht


Datum: 29-07-99

Consumentenvertrouwen toegenomen

Het vertrouwen van de consument in de ontwikkeling van de Nederlandse conjunctuur is in juli groter dan in juni. Vooral het oordeel over het economisch klimaat is positiever geworden. De koopbereidheid blijft onveranderd hoog, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Deze ontwikkeling betekent een verder herstel van het consumentenvertrouwen, na het inzakken ervan in september en oktober vorig jaar.

Oordeel economisch klimaat positiever

De consument is in juli positiever gaan denken over de algemene economische situatie. Over de ontwikkeling in de komende twaalf maanden is per saldo 2% van de consumenten pessimistisch, terwijl dat een maand eerder nog 12% was. Enerzijds is het aantal mensen dat een verbetering verwacht, toegenomen van 12% tot 17%, anderzijds is de groep pessimisten geslonken van 24% naar 19%. In beide maanden voorzag iets meer dan de helft van de respondenten overigens geen verandering.

Ook de ontwikkelingen in de afgelopen twaalf maanden worden in juli positiever ingeschat dan een maand geleden. Vorige maand vond per saldo 4% van de consumenten de economische ontwikkeling in het afgelopen jaar verbeterd. In juli is dat saldo opgelopen naar 14%.

Koopbereidheid op hoog niveau gebleven

De koopbereidheid blijft onveranderd op een relatief hoog niveau. Net als in mei en juni verwacht per saldo 12% van de consumenten het komende jaar een verbetering van de eigen financiële situatie. De beoordeling van de veranderingen in de afgelopen twaalf maanden is eveneens ongewijzigd.

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar ging de consument iets positiever denken over het doen van grote aankopen. Meer dan 47% van de ondervraagden in juli acht het moment gunstig voor het doen van grote aankopen. In juni was dat nog 45%. In beide maanden vond circa 10% de tijd ongunstig voor grote aankopen.

Technische toelichting

Het consumentenvertrouwen is een stemmingsindicator die de mening van consumenten over de verbetering (+) of verslechtering (-) van hun eigen financiën en de economie in het algemeen weergeeft. Tijdens de recessie begin jaren tachtig zijn de laagste waardes gemeten (-48 in oktober 1982). In de tweede helft van de jaren tachtig liep het vertrouwen op tot +15 in juli 1989. Daarna volgde een verslechtering tot -27 in maart 1993. In de rest van de jaren negentig trad een verbetering op tot midden 1998, toen de recordwaarde van +25 werd gemeten. In september en oktober 1998 viel het consumentenvertrouwen vervolgens terug tot +4, vooral door een verminderd vertrouwen in het economisch klimaat.

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks in het Consumenten Conjunctuuronderzoek worden gesteld aan ongeveer duizend personen. Twee van deze vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden op deze twee vragen de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd, gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid.

De indicatoren bedragen minimaal -100 en maximaal +100. Een indicator van 0 betekent dat het aantal personen met een positieve ("situatie verbetert") mening even groot is als het aantal mensen met een negatieve ("situatie verslechtert") mening. Doorgaans voorziet een meerderheid van de ondervraagden overigens in het geheel geen verandering.

De ontwikkeling van het consumentenvertrouwen kan afwijken van die van het producentenvertrouwen in de industrie, een andere belangrijke stemmingsindicator van het CBS. In de index van het producentenvertrouwen in de industrie spelen vooral de verwachtingen van ondernemers over de afzet aan andere bedrijven en aan het buitenland een rol. Slechts een beperkt deel van de industriële productie wordt geleverd aan de Nederlandse consument.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de indicator van het consumentenvertrouwen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. G. Buiten, tel. (070) 337 47 95; e-mail: gbtn@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Tabel 1: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)
Consumenten-
Vertrouwen Economisch
Klimaat Koopbereid-
heid w.o. Grote
Aankopen

1998-Juni

25

28

22

41
Juli

25

28

22

38
Augustus

24

26

22

40
September

16

11

20

32
Oktober

4


-13

15

25
November

4


-11

14

19
December

5


-8

13

15
1999-Januari

8


-3

15

22
Februari

6


-7

16

24
Maart

7


-8

17

34
April

9


-9

20

35
Mei

11


-3

20

34
Juni

10


-4

20

35
Juli

15

6

21

38

Tabel 2: Detailgegevens economisch klimaat: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)

Economisch klimaat

Afgelopen jaar

Komend jaar

Totaal

1998-Juni

38

18

28
Juli

36

20

28
Augustus

39

13

26
September

29


-7

11
Oktober

10


-36


-13
November

5


-27


-11
December

7


-23


-8
1999-Januari

14


-19


-3
Februari

5


-19


-7
Maart

5


-21


-8
April

4


-21


-9
Mei

6


-13


-3
Juni

4


-12


-4
Juli

14


-2

6

Tabel 3: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (na verwijdering van seizoeninvloeden)
Consumenten-
Vertrouwen Economisch
Klimaat Koopbereid-
heid w.o. Grote
Aankopen

1998-Juni

24

28

21

36
Juli

22

27

19

30
Augustus

19

19

19

32
September

13

6

18

31
Oktober

4


-16

17

28
November

7


-8

18

28
December

11


-3

20

29
1999-Januari

7


-5

14

20
Februari

7


-5

15

24
Maart

8


-6

17

34
April

11


-3

21

35
Mei

10


-5

19

32
Juni

10


-4

19

29
Juli

13

5

18

30

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 29 juli 1999

Deel: ' CBS consumentenvertrouwen toegenomen '
Lees ook