CBS

Consumptie in november groeit met 3,9%

Het volume van de binnenlandse individuele consumptie is in november vorig jaar 3,9% groter dan in dezelfde maand van 1998. In de loop van het jaar 1999 zwakt de groei van de consumptie enigszins af. Gemiddeld over de eerste elf maanden van 1999 stijgen de consumptieve bestedingen met 3,6%. Deze groei blijft iets achter bij de sterke toename die over 1998 gemeten is.

Voeding in november: relatief grote toename
Het niveau van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen ligt in november 4,2% boven dat van november 1998. Dit is een relatief grote toename voor deze consumptiecategorie. Voor een belangrijk deel kan deze worden toegeschreven aan een verschil in koopdagen tussen beide maanden. Zo telde november 1999 een dinsdag meer en een zondag minder dan november 1998. Over een langere periode beschouwd ontstaat een ander beeld: over de eerste elf maanden van 1999 meet het CBS een lichte volumedaling bij de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen.

Duurzame goederen: groei 6,8%
Het volume van de bestedingen aan duurzame goederen in november is 6,8% groter dan in dezelfde maand van 1998. De groei van de uitgaven aan duurzame goederen is na het eerste halfjaar van 1999 flink teruggevallen. Op de stijging over het eerste (10,5%) en tweede kwartaal (8,2%) volgde voor het derde kwartaal een meer bescheiden toename (4,1%). De groei over oktober en november samen ligt eveneens in deze orde van grootte.

Overige goederen: groei beperkt
Het niveau van de bestedingen aan overige goederen, waaronder energie en brandstoffen, ligt 1,3% hoger dan in november 1998. Het groeicijfer is geremd door een lager energieverbruik.

Diensten: groei stabiel
Het volume van de bestedingen aan diensten in november is 3,6% groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. De groei over de eerste elf maanden van 1999 bedraagt 3,5%. Een zeer sterke volumegroei doet zich in deze periode voor bij vervoer en communicatie en bij financiële en zakelijke diensten.

Technische toelichting
De consumptiecijfers sluiten aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen 1998 en de reguliere Kwartaalrekeningen. De uitkomsten voldoen daarmee aan de nieuwe internationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen (ESR'95). Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse werkelijke individuele consumptie. Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën. Het in de tabel opgenomen begrip 'nationale consumptie' bevat in tegenstelling tot de term 'binnenlandse consumptie' wel de bestedingen van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

Deel: ' CBS Consumptie in november groeit met 3,9 procent '
Lees ook