CBS

De digitale economie 2002

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de samenleving blijft structureel toenemen ondanks de afnemende groei van de ICT-uitgaven en de dalende aandelenkoersen van ICT-bedrijven. Dit is de belangrijkste trend die wordt beschreven in de vandaag verschenen CBS-publicatie De digitale economie 2002.

Verzadigingspunt nadert
De verspreiding van computers en internet binnen de samenleving nadert het verzadigingspunt. Ruim negen op de tien bedrijven gebruiken computers. Eind 2002 verwacht 82 procent van deze bedrijven ook over een internetaansluiting te beschikken. Drie op de vier personen beschikken thuis over minimaal één PC en bijna zes op de tien personen beschikken thuis over internet. Wel zijn er nog steeds verschillen binnen deze onderscheiden groepen. Binnen het bedrijfsleven bijvoorbeeld blijft het midden- en kleinbedrijf in het gebruik van computers en internet achter bij de grotere bedrijven.

Afnemende groei ICT-uitgaven
De groei van de binnenlandse ICT-uitgaven aan computers, software, mobiele telefoons en telecommunicatiediensten neemt jaarlijks af. Hierdoor daalt ook de groei van de binnenlandse ICT-sector. Deze sector was in de periode 1996-2000 nog vertrouwd met groeipercentages van rond de 14 procent; in 2001 is dit nog maar 4,6 procent. De daling van de groei aan ICT-uitgaven en van de binnenlandse ICT-sector wordt deels verklaard door de naderende verzadiging.

Gebruik blijft groeien
Het meer specifieke gebruik van ICT blijft groeien. Eind 2000 gebruikte één op de drie bedrijven internet voor het doen van inkopen. Eind 2002 zal dit voor vier op de tien bedrijven gelden. De grootste groei wordt voorzien voor het opzetten van een eigen website en het via internet verstrekken van productinformatie. Het maandelijkse volume van het internetverkeer is in 2001 verdubbeld. Het aantal gemeenten met een eigen website is in de periode 1996-2001 toegenomen van één op de twintig tot twee op de drie gemeenten.

Kennis en vaardigheden
De aanwezige kennis en vaardigheden op het gebied van ICT is de laatste jaren fors toegenomen. Dit uit zich onder andere in een aanzienlijke toename van het aantal werkzame ICT'ers, het aandeel van ICT-opleidingen in het totale pakket van bedrijfsopleidingen en de R&D-inspanningen van bedrijven op het gebied van de informatietechnologie.

Invloed van ICT op de samenleving
De invloed van het gebruik van ICT op de samenleving wordt ondermeer geïllustreerd aan de hand van de plek die het computer- en internetgebruik zich heeft verworven in de vrijetijdsbesteding van personen. Werd er in 1985 door de gemiddelde Nederlander 0,1 uur per week 'gecomputerd', in 2000 was dit gestegen tot 1,8 uur per week. Tevens wordt ingegaan op de vraag of de ICT-investeringen door bedrijven zich 'uitbetalen' in de vorm van productiviteitsstijgingen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de veranderde leeftijds- en opleidingsprofielen van werknemers in meer en minder ICT-intensieve sectoren en de ICT-sector zelf. Meer dan de helft van de werkzame personen in de ICT-dienstensector bijvoorbeeld is jonger dan 35 jaar.

Internationaal
Internationaal gezien is het gebruik van ICT in Nederland, met name door bedrijven en huishoudens, in vergelijking met de ons omringende landen hoog te noemen. Alleen het gebruik van internet binnen het onderwijs blijft internationaal achter. De kosten van het gebruik van internet zijn in Nederland niet bijzonder laag. De daling van deze kosten verloopt ook langzamer dan in tal van andere landen.

Verder in De digitale economie 2002
Naast de genoemde onderwerpen bevat de publicatie gegevens over de regionale spreiding van ICT-bedrijven, oprichtingen en faillissementen van ICT-bedrijven, de vacatureontwikkeling voor ICT-beroepen, RSI, omzet e-commerce en belemmeringen voor huishoudens en bedrijven om geen gebruik te maken van internet voor het doen van aan- en verkopen. Voor een groot aantal gegevens wordt een vergelijking gemaakt met de ons omringende landen om de ontwikkeling in Nederland in internationaal verband te kunnen positioneren.

Technische toelichting
Deze publicatie is de tweede in een reeks over de digitale economie. De publicatie is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie De digitale economie 2002 is te bestellen via de verkoopservice van het CBS, e-mail: verkoop@cbs.nl of via de infoservice van het CBS: telefoon (045) 570 70 70, fax (045) 570 62 68.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-141
5 juli 2002
10.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Deel: ' CBS De digitale economie 2002 '
Lees ook