expostbus51


CBS


CBS:Detailhandel boekt in 1998 hoogste omzetgroei

De detailhandel heeft in 1998 de hoogste omzetgroei behaald sinds het vorige topjaar 1990. Al winkelend heeft de consument afgelopen jaar bijna 6% meer uitgegeven dan in 1997. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er ook nog nooit zoveel omzet is behaald; de totale winkelomzet is vorig jaar op een recordhoogte van 145 miljard gulden uitgekomen. Gemiddeld heeft elk huishouden in 1998 voor bijna 22 000 gulden boodschappen gedaan. Hiervan is 9 000 gulden uitgegeven aan voedingsmiddelen en 13 000 gulden aan non-food artikelen, zoals bijvoorbeeld meubels en kleding.

Non food bepalend voor groei
De omzetgroei is in 1998 vooral opgestuwd door de grote belangstelling van de consument voor uitgaven in de sfeer van persoonlijke verzorging, woninginrichting en consumentenelektronica. Voor het totaal van de non-foodsector is de omzet in 1998 met 8,5% gestegen ten opzichte van 1997. Uitschieters waren hier de winkels in wit-, bruingoed en computers met 15,9% omzetgroei, de meubelzaken (+12,4%) en de drogisterijbranche (+10,1%).

Foodsector blijft in 1998 achter
Vergeleken met de resultaten bij de non-foodsector van de detailhandel blijven de supermarkten en de speciaalzaken in voedingsmiddelen achter. Zo lag de omzet van de foodsector in 1998 maar 2,5% boven de omzet van 1997. Bij de supermarkten is de omzet vorig jaar met 3,6% toegenomen. De tien grootste supers deden het op hun beurt iets beter dan het totaal van de supermarkten (+4,9%).

Speciaalzaken staan onder druk
De speciaalzaken ondervinden een zware concurrentie van de supermarkten. Dit wordt gedemonstreerd door de in 1998 opnieuw tegenvallende resultaten bij speciaalzaken als slagers (-5,3%), groentewinkels (-2,4%) en slijters (-1,6%). Vergeleken met 1995 hebben de slagers en de groentewinkels circa 8% omzet verloren, wat overeenkomt met een omzetverlies van ongeveer 400 miljoen gulden. De viswinkels daarentegen hebben in 1998 niet over klandizie te klagen gehad. Zij waren vorig jaar de sterkste groeiers in de foodsector (+4,6%). In vergelijking met 1995 hebben de viswinkels bijna 17% meer verkocht.

Technische toelichting
De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de ambulante handel. Bij een beoordeling van de omzetverandering van maand op maand dient rekening te worden gehouden met het verschil in verkoopdagen. Zo heeft december 1998 een maandag minder en een donderdag meer dan december 1997. Als men hiervoor corrigeert dan komt de omzetgroei bij de totale detailhandel in december ruim 2% lager uit en bedraagt dan ongeveer 5%.

Deel: ' CBS Detailhandel boekt in 1998 hoogste omzetgroei '
Lees ook