CBS


Centraal Bureau voor de Statistiek

Dollar en pond in 1998 duurder, yen goedkoper

De koers van de Amerikaanse dollar kwam verleden jaar gemiddeld uit op ƒ 1,98. Dat is 3 cent meer dan een jaar eerder. In 1997 was de dollar gemiddeld nog met 26 cent gestegen, wat een stijging betekent van ruim 15%. Net als in 1997 is verleden jaar de positie van de gulden ten opzichte van het Engelse pond verslechterd. De waardestijging bleef in 1998 echter beperkt tot bijna 3% tegen ruim 20% in 1997. De Japanse yen is verleden jaar ten opzichte van de gulden gemiddeld met 6% in waarde gedaald.

Verandering wisselkoers t.o.v. gulden

Voor de waardebepaling van de euro, eind 1998, is gebruik gemaakt van de koers van de ecu (european currency unit) van dat moment. In 1978 lag deze nog op gemiddeld ƒ2,75. Hierna is in een tijdsbestek van 20 jaar de waarde van de ecu met 20% gedaald. Daarentegen laat in deze periode de Japanse yen een gestage stijging van 50% zien. De Amerikaanse dollar toont tussen 1978 en 1998 een sterk wisselende ontwikkeling. In het tijdvak 1978 tot 1985 is de dollar meer dan 50% duurder geworden. Maar tussen 1985 en 1987 is de koers van de dollar weer fors gedaald.

Wisselkoersen US dollar, ecu en yen t.o.v.gulden

In de laatste tien jaar zijn de onderlinge verschillen in de waarde van de dollar, ecu en yen uitgedrukt in guldens veel kleiner dan in de periode 1978-1988.

Frans van Ingen Schenau

Zoekwoorden:

Deel: ' CBS Dollar en pond in 1998 duurder, yen goedkoper '
Lees ook