expostbus51


CBS


CBS:1998: economie groeit met 3,7%

De Nederlandse economie heeft in 1998 opnieuw een goed jaar beleefd. De economische groei in 1998 is uitgekomen op 3,7%. De volumestijging van het bruto binnenlands product (BBP) is daarmee vergelijkbaar met die in 1997 (3,6%). In de loop van het jaar is het groeitempo echter teruggelopen, tot 3,1% in het vierde kwartaal. Vooral in de industrie is dit te merken. De waarde van het BBP in 1998 komt uit op 750,4 miljard gulden. Dit blijkt uit de eerste ramingen van de Kwartaalrekeningen van het CBS.
Groei particuliere consumptie belangrijke factor De aanhoudende sterke stijging van de particuliere consumptie is een belangrijke factor bij de economische groei in 1998. De huishoudens hebben 4,4% meer geconsumeerd dan in 1997. Daarmee wordt het vergelijkbare groeicijfer uit de vorige periode van hoogconjunctuur overtroffen (4,2% in 1990).
De groei van de bedrijfsinvesteringen is teruggelopen van 7,8% in 1997 tot 3,6% in 1998. Dit hangt onder andere samen met het feit dat er in
1998 minder in grote projecten is geïnvesteerd dan in 1997. Uitvoergroei loopt terug
Ook de uitvoergroei heeft in 1998 een rol gespeeld. De volumestijging van de export is uitgekomen op bijna 6% en is daarmee hoger dan de groeicijfers van de binnenlandse bestedingen. De uitvoergroei is echter lager dan in 1997 en is in de loop van het jaar bovendien steeds verder teruggelopen. Vooral bij aardgas, aardolieproducten, rubber- en kunststofproducten, machines en apparaten en elektrotechnische producten is de exportgroei lager dan in het voorgaande jaar. De invoergroei blijft met bijna 7% op een hoog niveau, onder andere door de invoer van goederen en diensten voor de consumptie.
Goederenproducenten in de knel
De groei van de toegevoegde waarde komt in 1998 bij de goederen-producenten uit op 1%, tegen 3% het jaar ervoor. In de landbouw en de delfstoffenwinning is de toegevoegde waarde gedaald. In de industrie zijn de groeicijfers ieder kwartaal teruggelopen; in het vierde kwartaal is het volume van de toegevoegde waarde zelfs lager dan in dezelfde periode in 1997. Dit hangt samen met toenemende afzetproblemen op de buitenlandse markten.
Sterke groei commerciële dienstverlening houdt aan In de commerciële dienstverlening is de volumegroei van de toegevoegde waarde het hoogst (5%). Vooral de post- en telecommunicatiebedrijven, de uitzendbureaus en de computerservice-bureaus hebben goede zaken gedaan. De groeicijfers van de uitzend-bureaus zijn in de loop van het jaar echter steeds verder teruggelopen.

Technische toelichting
Deze cijfers vormen de tweede raming van de economische groei over
1998 die het CBS publiceert. De geraamde BBP-groei (3,7%) is een fractie lager dan de eerdere raming uit december 1998 (3,8%). De raming van de groei in het vierde kwartaal heeft een voorlopig karakter. De definitieve cijfers en details over het vierde kwartaal van 1998 komen op 23 april 1999 beschikbaar. Dan kunnen ook de gegevens van de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Bij de berekening van de cijfers over 1998 zijn enige thans reeds bekende bijstellingen opgenomen. Deze correcties zijn nog niet verdeeld naar kwartalen. Dat gebeurt eind april aanstaande.

Deel: ' CBS Economie groeit met 3,7% in 1998 '
Lees ook