expostbus51


CBS


CBS: Filiaalbedrijven bepalen winkelbeeld

Het aandeel zelfstandige ondernemers binnen de detailhandel is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Inmiddels wordt eenderde van het aantal detailhandelsondernemingen beschouwd als filiaalbedrijf (vijf vestigingen of meer) of heeft een vorm van economische samenwerking zoals franchising of vrijwillig filiaalbedrijf. Deze gegevens komen uit de vandaag verschenen brochure Kerncijfers Detailhandel 1999. In deze gemeenschappelijke publicatie van het CBS en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel worden de belangrijkste gegevens uit de jaarstatistiek detailhandel in de vorm van grafieken en tabellen gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het aantal bedrijven en de omzetveranderingen, zowel in geld als in hoeveelheden.

Beperkt aandeel zelfstandig winkeliers
In de afgelopen decennia is het aantal zelfstandige winkeliers fors afgenomen. Meer en meer wordt het winkelbeeld in Nederland bepaald door grote filiaalbedrijven en organisaties van samenwerkende detaillisten. Dit beeld is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij de drogisterijen; in 1997 was nog maar eenderde van het aantal winkels geheel in handen van zelfstandige ondernemers. Het belang van de zelfstandige zaken voor de werkgelegenheid in de drogisterijbranche en hun omzetaandeel is in de loop der jaren zelfs teruggelopen tot net even boven de 10%.
De detailhandel in textiel en mode-artikelen kent nog de meeste zelfstandige ondernemers: ongeveer tweederde van het totaal aantal winkels is nog zelfstandig. Het aandeel van de zelfstandigen in de totale omzet en werkgelegenheid van deze detailhandelssector blijft echter beperkt tot nog geen 30%.

De 'doorsneewinkel' bestaat niet
Elke branche binnen de detailhandel heeft zijn specifieke kenmerken. De zaken met het grootste winkeloppervlak worden aangetroffen bij de detailhandel in meubels en bij de tuincentra. De supermarkten behalen de hoogste omzet per winkel. De opticiens kennen de hoogste loonkosten per werknemer. De computerspeciaalzaken behalen de hoogste omzet per m2.
Relatief kleine winkeloppervlaktes worden onder andere aangetroffen bij de slagers; speciaalzaken in naai- en breimachines hebben gemiddeld een lage omzet per winkel. In verhouding met andere branches zijn de loonkosten per werknemer bij bloemenwinkels en de groentespeciaalzaken laag. In de textielsupermarkten en de detailhandel voor woninginrichting worden per m2 lage omzetten gerealiseerd.

Technische toelichting
De brochure Kerncijfers Detailhandel 1999 geeft voor diverse branches een beeld van een aantal belangrijke verhoudingscijfers voor een doorsnee winkel. Verder worden uitkomsten voor de diverse detailhandelsbranches weergegeven. De uitkomsten staan per cluster gegroepeerd (voedings- en genotmiddelen, consumenten elektronica, doe-het-zelf artikelen e.d.).

Deel: ' CBS Filiaalbedrijven bepalen winkelbeeld '
Lees ook