expostbus51


CBS


CBS:Flevoland in 1997 hoogste economische groei

Van alle provincies in Nederland kende Flevoland in 1997 de hoogste economische groei, namelijk 5,9% ten opzichte van 1996. Noord-Brabant was met een groei van 5% een goede tweede. Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat vooral Midden- en Zuid-Nederland profiteerden van de economische hausse in 1997. Voor Nederland als geheel lag het groeicijfer op 3,8%.

In Flevoland zette trend door
De hoge economische groei van Flevoland betekende een voortzetting van een trend die al langer zichtbaar was. Ook de afgelopen jaren behoorde Flevoland tot de provinciale koplopers. De groei van Flevoland werd in
1997 vooral gedragen door handel, financiële dienstverlening en vervoer.

Groei in Noord-Brabant mede beïnvloed door varkenspest De groei van Noord-Brabant kwam in 1997 tot stand door een bovengemiddelde volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde (tegen factorkosten) van de industrie (ruim 6%), de handel (bijna 6%) en de landbouw (11%), dat laatste ondanks de varkenspest. De positieve ontwikkeling van de toegevoegde waarde bij de landbouwsector werd mede bepaald door de bij de varkenshouderijen ontvangen subsidies voor geruimde varkens. Zonder deze subsidies zou de landbouwsector met een forse daling van de toegevoegde waarde zijn geconfronteerd.

Groei in Groningen mede beïnvloed door aardgaswinning De economische groei in Groningen was in 1997 negatief. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door een forse daling van de hoeveelheid gewonnen aardgas met 18%. Exclusief de aardgaswinning bedroeg de volumegroei van Groningen 3,7%, waarmee Groningen nog net onder de groei voor heel Nederland (3,8%) bleef.

De overige provincies
In Gelderland deden de landbouw, industrie, bouwnijverheid en de transportsector het in 1997 goed. In Utrecht waren dit vooral de financiële sector en in Noord-Holland de handel, transportsector (waaronder de luchtvaart) en de financiële sector. In Limburg floreerde de landbouw, de handel en de financiële sector. De wat achterblijvende economische groei van Zeeland werd vooral bepaald door de gematigde volumegroei van de industrie en een volumedaling bij de landbouw.
Zuid-Holland zat met een volumegroei van bijna 4% vrijwel op het landelijk gemiddelde. De noordelijke provincies Friesland (3,2%), Drenthe (3,1%) en Overijssel (3,5%) bleven daar duidelijk bij achter.

Technische toelichting
Economische groei is de volumegroei van de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde in dit persbericht is gewaardeerd tegen factorkosten. De toegevoegde waarde tegen factorkosten wordt berekend door op de toegevoegde waarde tegen marktprijzen het saldo van de indirecte belastingen en subsidies in mindering te brengen.

Deel: ' CBS Flevoland in 1997 hoogste economische groei '
Lees ook